Začala registrácia na Svätojánsky beh na Domaši Dobrej.

Dnes je streda 29. mája 2024, meniny má Vilma a zajtra Ferdinand.

Do začitaku prázdnin ostáva 33 dní.

Osvedčovanie podpisov

 

Zákonná úprava:

§ 4 ods. 2 a 3 § 5 zákona NR SR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách  obvodnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov .

Vybavuje:

Obecný úrad, po dohode aj pracovisko na Domaši


Telefonický kontakt:


057 / 44 94 154, 0918 513 324
K vybaveniu potrebujete:

- platný občiansky preukaz, cestovný pas, povolenie na pobyt,
- listinu na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

 

Poplatok: 

1,50 € za každý podpis 

Lehota na vybavenie:

na počkanie

 

Upozornenie:

- neosvedčujú sa podpisy na listinách, ktoré budú použité v zahraničí a ak je
listina napísaná v inom ako štátnom jazyku – to sa nevzťahuje na listiny
napísané v českom jazyku,


- fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná pri osvedčovaní podpisu,


- osvedčovanie podpisu mimo budovy Mestského úradu v Prešove sa vykonáva po dohode so zodpovedným pracovníkom.


Osvedčovanie listín

K vybaveniu potrebujete:

- platný občiansky preukaz, cestovný pas,
- listinu, ktorú je potrebné osvedčiť – originál + fotokópiu listiny.

Poplatok:

1,50 € za jednu stranu originálu slovenského textu
 

Upozornenie:

- neosvedčujú sa listiny, ktoré budú použité v zahraničí,


- neosvedčujú sa odpisy alebo výpisy zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností (listy vlastníctva), mapy, geometrické plány, občianske preukazy, vojenské preukazy, služobné preukazy a obdobné preukazy, listiny, ktoré sú napísané v inom ako štátnom jazyku - to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.