Oznam - odstávka elektriny - Obec Kvakovce

Oznam - odstávka elektriny

Oznam - 28. MÁj a 2.JÚN 2014

Východoslovenská distribučná, a.s. v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov vám oznamujeme, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Odberné miesto
časť obce Kvakovce, RO Domaša Dobrá
28. máj 2014 od 07:30 hod. do 16:00 hod.
2. jún 2014 od 07:00 hod. do 18:00 hod.