Oznam - odstávka elektriny - Obec Kvakovce

Oznam - odstávka elektriny

Oznam - 15. október 2013

Východoslovenská distribučná, a.s. v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov vám oznamujeme, že bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.

Odberné miesto
RO Domaša Dobrá
15. október 2013 od 07:00 hod. do 18:00 hod.