Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je streda 29. mája 2024, meniny má Vilma a zajtra Ferdinand.

Do začitaku prázdnin ostáva 33 dní.

Projekt Karpatské moria Solina a Domaša krajina fontán


20.09.2023 | Obec Kvakovce v spolupráci s partnerom v Poľsku Gminou Solina pripravuje projekt pod názvom ,,Karpatské moria Solina a Domaša - krajina fontán". Projekt partnerstva sa plánuje predložiť vo výzve na predkladanie žiadostí o financovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021-2027: priorita 3. Kreatívne a turisticky atraktívne pohraničie, špecifický cieľ 1. Posilnenie úlohy kultúry a udržateľnosti cestovný ruch v ekonomickom rozvoji, inklúzii sociálnych a sociálnych inovácií.  

 

S cieľom zapojenia a participácie zainteresovaných strán do prípravy projektu Vás obec Kvakovce vyzýva na písomné predkladanie názorov, odporúčaní a návrhov na danú tému. Navrhované ciele, úlohy a bližší popis projektu nájdete vo formulári Prezentácia projektu. Vaše pripomienky, návrhy a a odporúčania vyplňte prostredníctvom priloženého formulára a zašlite emailom na kvakovcedomasa@gmail.com.

 

K predmetnému projektu sa môžete vyjdriť formou dotazníka, ktorý po vyplnení zašlite poštou, alebo e-mailom na adresu kvakovcedomasa@gmail.com v lehote do 27. septembra 2023.

 

Opis projektu tu: Prezentácia projektu Solina a Domaša

 

Dotazník tu: Formulár pripomienok a odporúčaní

 

Vyhodnotenie účasti: Hodnotiaci formulár