Dnes je sobota 5. decembra 2020, meniny má Oto a zajtra Mikuláš.

Do Silvestra ostáva 26 dní.

V rekreačnej oblasti Domaša Dobrá je spoplatnené parkovanie


24.06.2019 | Obec Kvakovce zaviedla spoplatnené parkovanie na území obce. Prečo, aké sú sadby a kto musí platiť?

 

V rekreačnej oblasti Domaša Dobrá narastá počet návštevníkov, s čím sú spojené značné náklady najmä na vývoz odpadu. Nie je spravodlivé, aby tieto náklady znášali výlučne vlastníci rekreačných chát a občania obce.

 

Aj preto bolo zavedené parkovné, ktoré bude slúžiť na úhradu časti nákladov na údržbu verejných priestranstiev, starostlivosť o zeleň a vývoz odpadu zo strediska. Pribudnú tiež denné hliadky, ktoré budú výber parkovného kontrolovať a dozerať na poriadok v stredisku.

 

Každé vozidlo, ktoré nebude mať zaplatené parkovné bude odfotografované a vlastník vozidla bude riešený v štandardnom priestupkovom konaní. Je preto v záujme každého zaplatiť parkovné včas, vyhne sa tak zbytočným komplikáciám.

 

Kto musí platiť parkovné?

Parkovné musí platiť každý návštevník rekreačného strediska s výnimkou rezidentov (vlastník rekreačnej chaty) a občanov obce Kvakovce.

 

Čo musia urobiť rezidenti - chatári?

Systém funguje plne automaticky. Aby rezidenti boli vylúčení zo spoplatnenia parkovného, musia zaregistrovať svoju značku (EČV) na obecnom úrade. V opačnom prípade budú nútení platiť parkovné.

 

Čo potrebujete na registráciu?

Možete tak urobiť osobne v kancelárii obecného úradu, alebo prostredníctvom e-mailu. Je potrebné zaslať e-mail na adresu smsparkingkvakovce@gmail.com. Bližšie informácie na t.č. 0918 513 324.

 

V e-maile je potrebné uviesť:

- meno a priezvisko

- ulicu a číslo rekreačnej chaty

- foto malého technického preukazu

 

POZOR: Ak je vozidlo evidované na spoločnosť, musí byť z oznámenia zrejmé, že môžete dané vozidlo užívať. Ak ste Vy vlastníkom spoločnosti, obec si tieto informácie overí na obchodnom registri.

 

Ako sa platí parkovné?

SMS sa vyberá formou spoplatnenej SMS zasielanej na číslo 2200 v rôznych tvaroch podľa časového úseku. Je to rýchle, transparentné a praktické. Systém vás automaticky upozorní  o tom, že končí časový úsek, na ktorý máte zaplatené parkovné.

 

Aké sú sadzby parkovného?

Časové úseky sú rozdelené do troch pásiem, A1, A2 a A3. Každý si vyberie to pásmo, ktoré mu vyhovuje najviac. Ak niekto príde do strediska na 24 hodín, musí zaplatiť parkovné v dvoch sadzbách, upozorní ho však na to systém.

 

A1 – NA 1 HODINU  - 0,70 centov ( ideálne pre chvíľkových návštevníkov )

sa platí Po-Ne v čase od 8:00 - 21:00 hodiny                        

Zašlite SMS na číslo 2200 v tvare:

DD medzera A1 medzera EČV (napr. DD_ A1_ VT123XY)

 

A2 – CELODENNÉ – 2,20 EUR (ideálne pre denných návštevníkov)

sa platí Po-Ne v čase od 8.00 do 21.00 hodiny jednorázovo za 13 hodín

Zašlite SMS na číslo 2200 v tvare:

DD medzera A2 medzera EČV (napr. DD_ A2_VT123XY)

 

A3 – CELONOČNÉ  - 2,70 EUR (ideálne pre rybárov a stanujúcich)

sa platí v čase od 21.00 do 08.00 hodiny jednorázovo za 11 hodín      

Zašlite SMS na číslo 2200 v tvare:

DD medzera A3 medzera EČV (napr. DD_A3_VT123XY)