Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je utorok 25. júna 2024, meniny má Tadeáš a zajtra Adriána.

Do začitaku prázdnin ostáva 6 dní.

Ponuka bývalého novinového stánku na odpredaj


18.05.2022 | Obec Kvakovce ponúka na odpredaj prebytočný majetok - starý stánok, ktorý v minulosti slúžil na predaj novín a časopisov. Stánok obec nevyužíva, je umiestnený v prístave výletnej lode Bohemia. Zájemca musí stánok odpratať do 15. júna 2022, pretože priestranstvo bude slúžiť pre predaj zmrzliny a nápojov.

 

Podmienky odpredaja novinového stánku: 

 

Minimálna cena: 500,- EUR.

 

Formulár ponuky: Ponuka záujemcu o tovar

 

Obhliadka:

Obhliadku stánku je možné si dohodnúť na obecnom úrade na t.č. 0918 513 324.

 

Informácie, kde je potrebné doručiť ponuku:

Vyplnený formulár ponuky je potrebné doručiť do 26. mája do 10:00 hodiny v zalepenej obálke na Obecný úrad v Kvakovciach, Domašská č. 97/1, 094 02  Kvakovce. Obálku označte Neotvárať - novinový stánok.

 

Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 26. mája o 10:15 hodine a je verejne prístupné. Stánok sa odpredá tomu, kto ponúkne najvyššiu sumu.