Dnes je streda 23. júna 2021, meniny má Sidónia a zajtra Ján.

Do Slávností Navalis ostáva 3 dni.

Verejná obchodná súťaž na prenájom kuchyne a baru na lodi Bohemia 2021


12.04.2021 | Staňte sa súčasťou príbehu výletnej lode Bohemia. Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Verejnú obchodnú súťaž č. 2/2020 na „Prenájom priestorov kuchyne a baru na výletnej lodi Bohemia“, ktorá bude plávať po vodnej nádrži Veľká Domaša.  

Pozor. Kuchyňa aj bar je kompletne vybavená, vrátane tanierov, pohárov a podobne. Nájomca prichádza len s vlastnou pokladňou a Know how. Nájomná zmluva sa uzatvorí na obdobie do 31.1.2022. Ponuky je potrebné dourčiť na Obecný úrad do 29.4.2020 do 10:00 hodiny.

 

Obhliadku priestorov výletnej lode je možné dohodnúť na obecnom úrade u pracovníčky Mgr. Martiny Perháčovej na t.č. 0918 513 324.

 

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 29.4.2021 o 10.15 hodine v priestoroch obecného úradu na Domašskej ulici č. 97/1 a je verejne prístupné. Podrobnosti v podmienkach VOS.

 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

 

Podmienky VOS č. 3/2021 prenájom kuchyne a baru

 

Príloha VOS č. 3/2021 Nájomná zmluva

 

Príloha VOS č. 3/2021 Návrh na plnenie kritérií