Pozor, vyhlásená výzva na obnovu domov po zemetrasení.

Dnes je pondelok 22. júla 2024, meniny má Magdaléna a zajtra Oľga.

Do začitaku olympijskýh hier ostáva 4 dni.

Verejná obchodná súťaž na prenájom kuchyne a baru na výletnej lodi Bohemia 2023


09.03.2023 | Staňte sa súčasťou príbehu výletnej lode Bohemia. Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Verejnú obchodnú súťaž č. 1/2023 na „Prenájom priestorov kuchyne a baru na výletnej lodi Bohemia“, ktorá bude plávať po vodnej nádrži Veľká Domaša.  Pozor, súčasťou prenájmu je aj malý drevený sklad na brehu.

 

Pozor. Kuchyňa aj bar je kompletne vybavená, vrátane tanierov, pohárov a podobne. Nájomca prichádza len s vlastným Know how. Nájomná zmluva sa uzatvorí na obdobie do 31.12.2023. Ponuky je potrebné dourčiť na Obecný úrad do 5.4.2023 do 10:00 hodiny.

 

Obhliadku priestorov výletnej lode je možné dohodnúť na obecnom úrade u pracovníčky Mgr. Martiny Perháčovej na t.č. 0918 513 324.

 

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 5.4.2023 o 10:15 hodine v priestoroch obecného úradu na Domašskej ulici č. 97/1 a je verejne prístupné. Podrobnosti v podmienkach VOS.

 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

 

Výzva na predloženie ponuky a podmienky VOS 

 

VOS návrh na plnenie kritérií

 

VOS návrh nájomnej zmluvy

 

Upozornenie uchádzačov ohľadom energií na výletnej lodi

 

Príloha č. 1 - inventár kuchyňa a bar

 

Čo z inventáru potrebujete, to Vám poskytneme. Jedná sa o taniere, poháre, džbány a podobne. Kuchyňa aj bar sú plne vybavené. Je tam chladiace zariadenie, chladnička, mraznička, výrobník ľadu, umývačka riadu na sklo, umývačka riadu na taniere, výčapné zariadenie, vitírna na koláče, pokladne, objednávkový systém a chladiaci box.

 

Pozor! Na lodi nie všetky spotrebiče môžu ísť naraz súčasne, najmä počas plavby kvôli vysokej spotrebe elektrickej energie. Prenajímateľ vopred oznámi nájomcovi spotrebu jednotlivých spotrebičov a oznámi, aká maximálna spotreba môže byť počas plavby, alebo v prístave. 

 

 Loď exteriér

 

Loď interiér

 

Areál prístaviska

 

Bar

Bar

Bar 

Teplý a studený bufet

Kuchyňa

 

Koncerty a život na lodi

Na lodi sa organizovali koncerty pod názvom Bohemia spieva spravidla každý štvrtok a takýto plán je aj najbližšiu sezónu 2022.  Umelci vystupujú na lodi počas dvojhodinovej plavby okolo Domaše. Navštívili nás rozni umelci aj celé skupiny, napríklad Peter Bič Projekt, František Nedvěd, Gladiátor, Veronika Rabada, Ščamba, Drišľak, Peter Lipa, Zuzana Smatanová, Noc a deň, Bratia Rendošovci a mnohí iní.

 

Obec Kvakovce organizuje aj romantické plavby zo živou hudbou pri západe slnka, ktoré sa konajú spravidla v piatok, alebo v sobotu.

 

Počas sezónu sa organizujú aj rôzne súkromné plavby, oslavy, alebo svadby, ktoré vozíme na obrad do kostolíka na Trepci a späť.