Dnes je štvrtok 2. decembra 2021, meniny má Bibiána a zajtra Oldrich.

Do Silvestra ostáva 29 dní.

Zverejnenie zámeru na prevod majektu ako prípad hodný osobitného zreteľa august 2021


20.08.2021 | Obec Kvakovce zverejňuje zámer na odpredaj obecného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.   Schválený zámer na odpredaj tu: Zámer na odpredaj