Vitálny svet na hoteli Zelená Lagúna otvorený pre verejnosť.

Dnes je nedeľa 20. januára 2019, meniny má Dalibor a zajtra Vincent.

Do Veľkej noci ostáva 89 dní.

Zverejnenie zámeru na odpredaj pozemku ako prípad hodný osobitného zreteľa október 2018


26.10.2018 | Obec Kvakovce zverejňuje zámer na odpredaj obecného majetku ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Vo väčšine prípadov sa jedná o odpredaj pozemkov k rekreačným chatám. Osobitný zreteľ je samostatne odôvodnený.  

 

Zverejnenie zámeru: Schválené zámery na odpredaj ako osobitný zreteľ