Distibúcia kompostérov pre chatárov z Dobrej zdarma aj v soboty od 10:00 do 12:00 hodiny.

Dnes je štvrtok 21. novembra 2019, meniny má Elvíra a zajtra Cecília.

Do Silvestra ostáva 40 dní.

Doležité upozornenie pre chatárov a prevádzkovateľov rekreačných zariadení


12.06.2019 | Z dôvodu zmeny Vodného zákona Okresný úrad vo Vranove nad Topľou - odbor starostlivosti o životné prostredie upozorňuje všetkých vlastníkov žúmp na Domaši, t.j. chatárov a vlastníkov rekreačných zariadení na ich povinnosti z dôvodu vykonávania kontrol.

 

 

 

 

 

Vlastník nehnuteľnosti je povinný uchovávať doklad o vytiahnutí žumpy až po dobu dvoch rokov. Obecný úrad bude zverejňovať v mesačných intervaloch zoznam právnickcých a fyzických osôb počnúc mesiacom jún, ktorí si objednali vytiahnutie žumpy u oprávnenej osoby.

 

Zároveň budú vykonávané prísne kontroly v tejto oblasti. Pozor, doklad o vývoze žumpy musí obsahovať: Meno, priezvisko a adresu toho, komu bola žumpa vyvezená, dátum vývozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd a adresu čistiarne odpadových vôd, kde boli odpadové vody vyvezené. 

 


Oznámenie okresného úradu tu:
Oznámenie k vývozu žúmp