Teplota vody: 23 C, Open air omša každú nedeľu o 11:00 hod. v prístave na Dobrej, Kompostéry pre chatárov na Dobrej aj v sobotu od 10:00 do 12:00. Kontakt: 0918 513 324

Dnes je utorok 14. júla 2020, meniny má Kamil a zajtra Henrich.

Do diaľkového ostáva 11 dní.

Verejná obchodná súťaž - catering na výletnej lodi Bohemia


14.06.2019 | Poďte podnikať na výletnú loď. Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov obchodnú verejnú súťaž na „Prenájom priestorov kuchyne a baru na výletnej lodi Bohemia“, ktorá bude plávať po vodnej nádrži Veľká Domaša.

 

 

Nájomná zmluva sa uzatvorí na obdobie do konca roka 2019. Ponuky je potrebné dourčiť na Obecný úrad do 3.7. 2019 do 10.00 hodiny.

 

Obhliadku priestorov výletnej lode je možné dohodnúť na obecnom úrade u pracovníčky Mgr. Martiny Perháčovej.  Otváranie obálok sa uskutoční dňa 3.7.2019 o 10.15 hodine v priestoroch obecného úradu na Domašskej ulici č. 97/1 a je verejne prístupné.

 

 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže:

 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže 


Príloha č. 1.: návrh na plnenie kritérií   


Príloha č. 2.: Nájomná zmluva

 

Exteriér lode

 

Interiér lode