Pozor, odstávka elektrickej energie na Dobrej v utorok, 14. júna od 7:40 do 17:10 hod.

Dnes je sobota 28. mája 2022, meniny má Viliam a zajtra Vilma.

Do slávností Slovenské Navalis ostáva 28 dní.

Verejná obchodná súťaž stánok na predaj zmrzliny a nápojov v prístave výletnej lode Bohemia 2022


18.02.2022 | Príďte predávať zmrzlinu na Domašu. Obec Kvakovce, Domašská č. 1/97, 094 02  Slovenská Kajňa, IČO: 00332518, (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Verejnú obchodnú  súťaž na „Prenájom predajného stánku na predaj zmrzliny" v blízkosti prístavu výletnej lode Bohemia.  Nájomná zmluva sa uzatvorí na obdobie do 31.12.2021. Ponuky je potrebné dourčiť na Obecný úrad do 15.3.2022 do 10:00 hodiny. 

 

Stánok bude umiestnený v rekreačnje oblasti Domaša Dobrá na ulici Nábrežná nad prístavom výletnej lode Bohemia tesne vedľa predajného stánku na predaj lístkov a suvenírov.

 

Obhliadku priestorov zmrzlinového stánku a priľahlého pozemku je možné dohodnúť na obecnom úrade u pracovníčky Mgr. Martiny Perháčovej t.č. 0918 513 324.

 

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 15.3.2022 o 10:15 hodine v priestoroch obecného úradu na Domašskej ulici č. 97/1 a je verejne prístupné. Podrobnosti v podmienkach VOS.

 

Podmienky verejne obchodnej súťaže:

 

VOS výzva na predloženie ponuky, podmienky súťaže zmrzlinový stánok 2022

 

VOS návrh na plnenie krítérií zmrzlinový stánok 2022

 

VOS Návrh nájomnej zmluvy zmrzlinový stánok

 

Zmrzlinový stánok

 

Areál prístavu