Odstávka elektriny Veterásnka, Surfistická, Železničiarska, K lodenici, Mládežnícka v piatok, dňa 9. novembra v čase od 8:00 do 16:30 hod.

Dnes je sobota 5. decembra 2020, meniny má Oto a zajtra Mikuláš.

Do Silvestra ostáva 26 dní.

Verejné obchodné súťaže na odpredaj 9 pozemkov v R.O. Domaša Dobrá


25.08.2020 | Obec Kvakovce ponúka na predaj 9 pozemkov. Jedná sa o veľmi pekné pozemky v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá na uliciach Kvakovská, Vodárenská a novovytvorenej ulici Včelárska. Všetky podrobnosti sú uvedené v znaleckých posudkoch a v podmienkach verejných obchodných súťaží. Uzávierka je 14. septembra 2020.      

 

Obec Kvakovce, Domašská č. 97/1, 094 02, IČO: 00332518  (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje  v zmysle ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9a zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, obchodné verejné súťaže č. 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 a 12/2020 na predaj prebytočného nehnuteľného majetku obce Kvakovce a to pozemkov nachádzajúcich sa v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá:

 

Číslo verejnej obchodnej súťaže

Názov nehnuteľnosti

Výmera v m2

Číslo znaleckého posudku

Názov ulice v R.O.Dobrá

Cena stanovená znalcom

VOS č. 4/2020

novovytvorená parc. č. 1786/132

429

44/2020

Včelárska

1 548,69 €

VOS č. 5/2020

novovytvorená parc. č. 1786/133

508

44/2020

Včelárska

1 833,88 €

VOS č. 6/2020

novovytvorená parc. č. 1786/134

513

44/2020

Včelárska

1 851,93 €

VOS č. 7/2020

novovytvorená parc. č. 1786/135

514

44/2020

Včelárska

1 855,54 €

VOS č. 8/2020

novovytvorená parc. č. 1786/136

514

44/2020

Včelárska

1 855,54 €

VOS č. 9/2020

novovytvorená parc. č. 1786/137

501

44/2020

Včelárska

1 808,61 €

VOS č. 10/2020

novovytvorená parc. č. 1786/138

971

44/2020

Včelárska

3 505,31 €

VOS č. 11/2020

parc. č. 2053/67

200

43/2020

Vodárenská

1 570,00 €

VOS č. 12/2020

parc. č. 2090/39

300

42/2020

Kvakovská

2 350,00 €

 

 

Pozemky novovytvorená ulica Včelárska ( nad Horárskou )

Verejná obchodná súťaž č. 4/2020 - pozemok parc. č. 1786/32

Znalecký posudok:   Znalecký posudok č. 44/2020 Včelárska ulica

Podmienky verejnej obchodnej súťaže: Podmienky VOS č. 4/2020 Včelárska

 

 

Verejná obchodná súťaž č. 5/2020 - pozemok parc. č. 1786/33

Znalecký posudok:   Znalecký posudok č. 44/2020 Včelárska ulica

Podmienky verejnej obchodnej súťaže: Podmienky VOS č. 5/2020 Včelárska

 

 

Verejná obchodná súťaž č. 6/2020 - pozemok parc. č. 1786/34

Znalecký posudok:   Znalecký posudok č. 44/2020 Včelárska ulica

Podmienky verejnej obchodnej súťaže: Podmienky VOS č. 6/2020 Včelárska 

 

 

Verejná obchodná súťaž č. 7/2020 - pozemok parc. č. 1786/35

Znalecký posudok:   Znalecký posudok č. 44/2020 Včelárska ulica

Podmienky verejnej obchodnej súťaže: Podmienky VOS č. 7/2020 Včelárska

 

 

Verejná obchodná súťaž č. 8/2020 - pozemok parc. č. 1786/36

Znalecký posudok:   Znalecký posudok č. 44/2020 Včelárska ulica

Podmienky verejnej obchodnej súťaže: Podmienky VOS č. 8/2020 Včelárska

 

 

Verejná obchodná súťaž č. 9/2020 - pozemok parc. č. 1786/37

Znalecký posudok:   Znalecký posudok č. 44/2020 Včelárska ulica

Podmienky verejnej obchodnej súťaže: Podmienky VOS č. 9/2020 Včelárska

 

 

Verejná obchodná súťaž č. 10/2020 - pozemok parc. č. 1786/38

Znalecký posudok:   Znalecký posudok č. 44/2020 Včelárska ulica

Podmienky verejnej obchodnej súťaže: Podmienky VOS č. 10/2020 Včelárska

 

 

Pozemok ulica Vodárenská

Verejná obchodná súťaž č. 11/2020 - pozemok parc. č. 2053/67

Znalecký posudok: Znalecký posudok č. 43/2020 Vodárenská

Podmienky verejnej obchodnej súťaže: Podmienky VOS č. 11/2020 Vodárenská

 

 

Pozemok ulica Kvakovská

Verejná obchodná súťaž č. 12/2020 - pozemok parc. č. 2090/39

Znalecký posudok: Znalecký posudok č. 42/2020 Kvakovská ulica 

Podmienky verejnej obchodnej súťaže: Podmienky VOS č. 12/2020 Kvakovská

 

 

 

Bližšie informácie na telefónnom čísle 057/4494154. Ponuku je potrebné predložiť do 14.9.2020 do 10.00 hodiny. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 14.9.2020 o 10.15 hod. v kancelárii obecného úradu a je verejne prístupné.