Obec Kvakovce vydáva kompostéry pre každého vlastníka chaty na Dobrej aj v sobotu od 10:00 do 12:00. Kontakt: 0918 513 324

Dnes je piatok 3. apríla 2020, meniny má Richard a zajtra Izidor.

Do Veľkej noci ostáva 7 dní.

Denník Korzár píše o sporoch obce Kvakovce s SVP na Domaši


09.01.2020 | Prevzaté z denníka Prešovský Korzár: KVAKOVCE. Spory medzi štátnym podnikom Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) a starostom obce Kvakovce Radovanom Kapraľom (nezávislý) neutíchajú. 

 

 

 

 

 

 

Kvakovce sú obec vo Vranovskom okrese pri vodnej nádrži Domaša, pod ktorú spadá rekreačná oblasť Dobrá. Kapraľ patrí medzi najhlasnejších kritikov SVP. V tom ho podporili aj starostovia okolitých obcí pri Domaši, vrátane tých, s ktorými mal v minulosti spory. Vodohospodársky podnik vinia napríklad zo zlej regulácie priehrady, ktorá spôsobila vlani nízku hladinu Domaše či za liknavosť pri vydávaní povolení.

 

SVP naopak tvrdí, že jeho správanie zaváňa šikanou a má za cieľ podnik diskreditovať.

 

Vodohospodári pritom poukázali na podľa nich nezákonné rozhodnutia týkajúce sa Kvakoviec. Okrem iných na chýbajúce doklady, čiernu stavbu betónových koľajníc na spúšťanie výletnej lode, preferovanie chatárov či netransparentný predaj pozemkov na Dobrej.

 

S týmito otázkami sme oslovili starostu Kvakoviec Radovana Kapraľa.

 

Obec Kvakovce predala obecné pozemky v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá fyzickým osobám vo výške kúpnej ceny 8,96 eura/m² ako prípad hodný osobitného zreteľa. O aký osobitný zreteľ išlo? Malo ísť o chatárov, ktorí sa na trvalý pobyt prihlásili pred komunálnymi voľbami. Je to tak?

 

„Je to nezmysel. Obec predáva všetky pozemky transparentne, ako sa len dá. Pozemky ako prípad hodný osobitného zreteľa predávame všetkým chatárom bez rozdielu. Za bývalého režimu bolo možné kúpiť pozemky len pod chatou. Pozemky okolo chát vlastní obec a užívajú ich chatári. Aj preto si chatári tieto pozemky postupne vysporiadavajú a dokupujú si pozemky, ktoré užívajú. Obec získa peniaze na ďalší rozvoj, napríklad opravu ciest a tiež daň z pozemkov, ktoré dovtedy užívali chatári a patrili obci.“

 

Prečo boli predané za túto cenu, keďže trhová cena je v tejto lukratívnej lokalite vyššia?

„Pozemky sa predávajú ako prípad hodný osobitného zreteľa preto, lebo nikto iný by tieto pozemky nekúpil, keďže ide o priľahlé pozemky k chatám alebo existujúcim pozemkom. Asi ťažko niekto kúpi pozemok v okolí cudzej chaty, s výnimkou špekulantov. Cena je pre všetkých rovnaká a vychádza zo znaleckého posudku, ktorý stanovil približnú cenu za dokúpenie pozemkov v okolí chaty a z nej sa vychádzalo. Všetky predaje robíme spravidla raz ročne, všetko zverejňujeme. Navyše, pri každom pozemku, ktorý sa odpredal ako prípad hodný osobitného zreteľa, tak v zmluve sú klauzuly typu: Obec má predkupné právo v prípade jeho ďalšieho predaja, obec môže odstúpiť od zmluvy, ak dôjde k narušeniu dobrých susedských vzťahov a podobne. To preto, aby sme ochránili verejný záujem a zamedzili akýmkoľvek špekuláciám. Je to priamo v kúpnych zmluvách."

 

A čo pozemky, na ktorých sa má stavať?

„Samostatné pozemky sa predávali vždy formou verejnej obchodnej súťaže. Podmienky boli zverejnené na webe a v regionálnej tlači a možno ako jediní máme pri všetkých súťažiach klauzulu, že otvárania obálok sa môže zúčastniť ktokoľvek. Týka sa to aj všetkých obstarávaní.“

 

Vodohospodári tiež tvrdia, že SVP je ako účastník konania nútený podávať opravné prostriedky proti nezákonným rozhodnutiam vydávaným v prospech obce Kvakovce, čo hodnotí „pán Kapraľ ako našu snahu blokovať jeho vlastné záujmy“.

 

„Toto tvrdenie je zavádzajúce, pretože niekde vychádza SVP v ústrety na počkanie, inde na posledný deň lehoty podávajú odvolania. Navyše, obec vykonáva veci vo verejnom záujme."

 

Príslušná infraštruktúra k lodi na Domaši (betónové koľajnice na spúšťanie) je podľa vodohospodárov čierna stavba a nemá zrejme všetky potrebné náležitosti a povolenia napr. od Dopravného úradu (Štátnej plavebnej správy), nemá stavebné povolenie a je na pozemku v správe SVP. Čo k tomu poviete?

 

„Na osadenie koľajníc máme súhlas od SVP. Koľajnice môžeme osadiť len pri nízkej hladine, pretože to sťažuje manipuláciu s loďou. Ak je obyčajné osadenie koľajníc, ktoré nikoho neovplyvňuje, čiernou stavbou, tak do pozornosti dávame rekreačný areál v Piešťanoch, ktorý s vedomím SVP vyrástol na ich pozemkoch. Sú tam bary, reštaurácie. Primátor Piešťan nás o tejto mega čiernej stavbe na pozemkoch vo vlastníctve SVP informoval na zasadnutí združenia Slovenské moria, ktoré združuje mestá a obce v okolí vodných nádrží na Slovensku. Funkcionári SVP by mali energiu sústrediť tam...“

 

Nedošlo v súvislosti s prevádzkou lode k všeobecnému ohrozeniu? Pýtame sa preto, že podľa SVP nie je prevádzkovaná v súlade s predpismi.


„Obec sa učí prevádzkovať plavidlo a nemáme patent na rozum. Ešte v júni 2019 sme vôbec nevedeli, či loď na Domašu vôbec cez letnú turistickú sezónu dorazí. Urobili sme maximum pre bezproblémovú a bezpečnú prevádzku. Obec zabezpečila posádku, ktorá vie vyhodnotiť, či má všetky potrebné doklady k plavbe. Kým my sme narážali na neochotu zo strany funkcionárov SVP, tak mnohé iné štátne orgány sa tešili, že sa niečo pozitívne podarilo a pomáhali nám, ako vedeli. Do ďalšej sezóny sa určite polepšíme a prípadné nedostatky dáme do poriadku. Kladiem si otázku, prečo sa tento problém objavil teraz. Beriem to ako pomstu obciam za verejnú kritiku za vypúšťanie vody z Domaše.“

Link na článok tu: presov.korzar.sme.sk