Sledujte s nami denne aktualizovaný lodný denník z lode Bohemia z jej plavby na Domašu.

Dnes je streda 22. mája 2019, meniny má Júlia Juliana a zajtra Želmíra.

Do letných prázdnin ostáva 39 dní.

Dôležité inštrukcie pre chatárov, ale aj návštevníkov festivalu HIP HOP ŽIJE VÝCHOD 2018


01.08.2018 | Z dôvodu očakávaného veľkého počtu návštevníkov a kvôli bezpečnosti návštevníkov je od štvrtkového večera, t.j. od 2.8.2018 v zátoke na Dobrej vyhlásený mimoriadny prevádzkový režim až do nedele, 5.8.2018. Obecný úrad v Kvakovciach, Polícia SR, ale aj organizátori vyzývajú návštevníkov k dodržiavaniu všetkých usmernení. Pozrite si ilustračnú mapku.

 

Parkovanie:

Parkovanie osobných automobilov pre návštevníkov bude povolené výlučne na ploche parkingu – pozri mapku. Parkovanie je bezplatné. Pozor, v areály parkingu sa z dôvodu protipožiarnej bezpečnosti ZAKAZUJE stanovanie. Každý stan bude z tohto priestoru organizátormi bez zbytočného odkladu odstránený. Stan si môžete postaviť v zóne pre stany.

 

Stanovanie:

Plochy na stanovanie sú vyznačené na mapke. V tejto zóne je pre zmenu parkovanie osobných automobiloch z dôvodu protipožiarnej bezpečnosti ZAKÁZANÉ. Vodiči, ktorí nebudú rešpektovať toto usmernenie budú pokutovaní. Je to kvôli bezpečnosti všetkých návštevníkov.

 

Pozor: akékoľvek stanovanie mimo vyznačených priestranstiev je ZAKÁZANÉ a porušenie tohto nariadenia bude postihované pokutou v zmysle priestupkového zákona. Je úplne zakázané stanovanie na uliciach Ku prístavu, Nábrežná, rovnako je zakázané stanovanie na hlavnej pláži na Dobrej pod odvodňovacím rigolom. Všetky stany budú z uvedených priestranstiev organizátormi bezodkladne odstránené.

 

Sociálne zariadenia:

Pre návštevníkov budú k dispozícii sociálne zariadenia vo viacerých rekreačných zariadeniach, vrátane prenosných WC. Niektoré WC sú za symbolický poplatok. Sociálne zariadenia na pláži budú otvorené NON STOP. Pozri mapku.

 

Areál festivalu – uzávierka Dobranskej ulice:

Nachádza sa na Dobranskej ulici – pozri mapku. Autom sa k areálu festivalu nedostanete, Dobranská ulica je pre automobily uzatvorená s výnimkou vlastníkov chát na uliciach Slivková, Lesíček, Na hôrke, Slávičia a Palisády (SBS má menný zoznam).

 

Prechod z pláže do areálu festivalu – ideálna trasa

Ideálne sa do areálu festivalu dostanete peši prechodom cez koridor z pláže až k festivalu popod ulice Pri kempingu a Jachtárska. Upozorňujeme návštevníkov, aby nevychádzali z koridoru, nakoľko sa za plotmi nachádzajú psovodi.

 

Prechod z pláže do areálu festivalu – druhá trasa

Druhá trasa prechodu je v okolí štátnej cesty III. triedy po Vranovskej ulici smerom na Dobranskú ulicu. Pozri mapku.

 

Klikateľná mapa

 

Vstupenky:

Predajné miesto sa bude nachádzať pred vstupom do areálu festivalu.

 

Bezpečnostné opatrenia:

Obecný úrad v Kvakovciach vyzýva chatárov a návštevníkov k vyššej ostražitosti. Zamykajte si svoje chaty, nenechávajte zbytočne hodnotné veci v okolí chát, respektíve v stanoch. V celom stredisku bude počas festivalu zvýšený počet policajtov v civile, ktorí budú dohliadať na bezpečnosť návštevníkov.

 

Občerstvenie:

Všetky prevádzky na Dobrej prispôsobili svoje otváracie hodiny, niektoré budú mať otvorené NON STOP.


Reprodukovaná hudba

V celej rekreačnej oblasti Dobrá platí zákaz akejkoľvek reprodukovanej či živej hudby pre všetky prevádzky s výnimkou areálu festivalu na Dobranskej ulici.

 

Aplikácia – navigácia s názvami ulíc v RO Dobrá

Pre lepšie zorientovanie si stiahnite do svojho mobilu zdarma navigáciu wego.here.com, ktorá už obsahuje nové ulice v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá.

 

Mapa tu: wego.here.com/Kvakovce, Domaša Dobrá, ulice

 

Mapa areálu