Verejné obchodné súťaže na prenájom stánku na predaj zmrzliny a baru na výletne lodi Bohemia

Dnes je nedeľa 2. apríla 2023, meniny má Zita a zajtra Richard.

Do Veľkej Noci ostáva 5 dní.

Fotonávraty, ako sa v priebehu rokov postupne menila tvár Dobrej aj Obce Kvakovce


01.10.2022 | Ako sa menila tvár Dobrej aj Obce Kvakovce? Obecný úrad v Kvakovciach zverejňuje fotonávraty v rámci seriálu - cestujeme v čase.

 

Ako vyzerala Domaša Dobrá ani nie pred desiatimi rokmi v čase, keď bol starostom obce Ján Ondovčák bolo prezentované v nedávnej obrazovej reportáži.

 

 

Pre lepšie zhmotnenie tejto cesty v čase bolo na Dobrej vypnuté verejné osvetlenie na niekoľko dní, aby sa dalo lepšie predstaviť, ako to kedysi vyzeralo. Osvetlenie bude zapnuté 1. októbra o 21:00 hodine.

 

V obci je to podobne ako v domácnosti. Všetko závisí od gazdovania. Sú rodiny, ktorých príjem síce nemusí byť veľký, ale aj z toho mála dokážu mať pekný dom, fungujúcu domácnosť a žiť  slušne.

 

Obecný úrad v Kvakovciach pripravil veľkú obrazovú totoreportáž s cestou do minulosti, ako sa postupne menila tvár Dobrej aj Obce Kvakovce k dnešnej podobe. Pre niekoho je to možno málo, pre niekoho veľa, názor nech si urobí každý sám.

 

 

SUMARIZÁCIA 

ZREALIZOVANÉ INVESTÍCIE

01.       Nové názvy ulíc

Zaviedli sa názvy ulíc v obci aj na Domaši pre lepšiu orientáciu záchranných a bezpečnostných zložiek.  Vybudoval sa kompletný informačný systém. Pribudlo 64 ulíc, z toho 54 na Domaši a 10 v samotnej obci.

 

02.       Rekonštrukcia ciest

Zrekonštruovalo sa celkovo 25 ciest a 4 parkoviská. Išlo o tieto cesty v obci aj na Domaši Dobrej:

-          Ku prístavu

-          Rybárska

-          Nad prístavom

-          Nábrežná

-          Športová

-          Šikmá

-          Vjazd na ulicu Na vyhliadke

-          Do suchého jarku

-          Agátová

-          Suchý vrch

-          Jelšová

-          Vodárenská

-          Ku vleku

-          Pod lesom

-          Slnečná

-          Vinárska

-          Čerešňová 1 etapa

-          Májová 1 etapa

-          Kvetná

-          Domašská (v obci)

-          Panská (v obci)

-          Za sadmi prvá časť (v obci)

-          Jarková (v obci)

-          Za jarkom (v obci)

-          Vjazd za kultúrny dom (v obci)

-          Parkovisko pri kultúrnom dome (v obci)

-          Parkovisko pri reštaurácii Dobrá

-          Parkovisko pod hotelom Garden

-          Parkovisko na cintoríne (v obci) vo výstavbe

  

03.       Nové osvetlenie v obci

Podarila sa komplexná výmena verejného osvetlenia za LED plus sa rozšírilo osvetlenie  na Domašskú ulicu

 

04.      Nové osvetlenie na Domaši Dobrej

Podarila sa komplexná výmena verejného osvetlenia za LED na Dobrej plus sa rozšírilo osvetlenie smerom na Detrík, vybudovalo sa nové na hlavnej pláži až po Dobranskú ulicu.

 

05.       Kamerový systém

Pre zvýšenie bezpečnosti sa podarilo vybudovať kompletný bezpečnostný kamerový systém na Dobrej s devätnástimi kamerami.

 

06.       Bezdrôtový rozhlas

Podarilo sa vybudovať v celých Kvakovciach aj v rekreačnej oblasti Domaša Dobrá varovný systém – bezdrôtový rozhlas.

 

07.       Výletná loď

Vďaka podpore vlády sa podarilo zakúpiť výletnú loď a obnoviť lodnú Dopravu na Domaši po 26 rokoch.

 

08.       Riešenie zosuvu

Podarilo sa zbúrať spadnuté chaty po zosuve na ulici Nábrežná (dnešné prístavisko), došlo k stabilizácia svahu po zosuve s jeho odvodnením a úprave okolia.

 

09.       Vybudovanie verejného prístupu do vody na ulici Nábrežná

10.       Úprava verejného priestranstva na konanie bohoslužieb

11.       Nové autobusové zastávky v obci aj na Domaši

12.       Vodovod (suchovod) v obci na uliciach Panská, Jarková, Za jarkom

13.       Nová čistička odpadových vôd v obci v spolupráci s VVS a.s.

14.       Komplexná rekonštrukcia kuchyne a baru na výletnej lodi Bohemia

15.       Komplexná rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Kvakovce

16.       Kompletne nová kuchyňa aj inventár do kult. domu v obci Kvakovce

 

Verejné priestranstvá, športoviská a zeleň

Obec udržiavala všetky verejné priestranstvá v obci aj na Domaši.

1.       Výsadba kvetín v obci aj na Domaši

2.       Parková výsadba na Dobrej ulica Ku prístavu nad cestou

3.       Multifunkčné ihrisko na ulici Vodárenská na Dobrej

4.       Nový park pri priestranstve pri kostole v obci

5.       Nové parkové úpravy pri kultúrnom dome

6.       Nové workoutové a detské ihrisko v centre obce (ukončenie október 2022)

7.       Na Dobrej aj v obci sa osadilo viac ako 60 nových lavičiek

8.       Verejné osvetlenie v noci svieti nepretržite počas celého roka v obci aj na Domaši

 

Umenie

V priebehu pár rokov sa podarilo v obci aj na Domaši umiestniť niekoľko naozaj umelecky hodnotných diel.

 

1.       Nový travertínový kríž pri vjazde do Kvakoviec

2.       Domašská panna v prístavisku výletnej lode

3.       Kovová socha lode na priestranstve pri vjazde od Detríka

4.       Kovovová socha kotvy na priestranstve pri vjazde do Suchého jarku

5.       Drevená socha korytnačky – želvičky

6.       Socha sedembolestnej vytesaná z jedného kusa pieskovca v centre obce

7.       Maľovaná mapa rekreačnej oblasti aj obce

 

Nová komunálna technika

Obec zakúpila nasledovnú novú komunálnu techniku a vybavenie:

1.       traktor s nakladačom

2.       vlečka s hydraulickým vyklápaním

3.       valník s hydraulickým vyklápaním

4.       štvorkolka

5.       100 kusov nových kontajnerov

6.       12 kusov veľkokapacitných kontajnerov na vývoz odpadu

7.       Všetci chatári aj obyvatelia obce dostali zdarma kompostéry na kompostovanie

8.       Elektrokolobežka na výber parkovného

9.       Elektrokolobežka na polievanie kvetín a rozvoz obedov pre dôchodcov

10.     Terénna traktorová kosačka goliath a sada krovinorezov

 

Komunálne služby

Aj vďaka projektom Úradu práce vo Vranove nad Topľou obec zamestnáva a vychováva nezamestnaných, aby mohla poskytovať kvalitné nasledovné komunálne služby:

 

1.       Pravidelná zimná údržba v obci aj na Domaši podľa harmonogramu

2.       Kosenie verejných priestranstiev v obci aj na Domaši

3.       Zber odpadkov

4.       Regulácia parkovania

5.       Polievanie a údržba kvetín

6.       Starostlivosť o verejné sociálne zariadenia

7.       Údržba ulíc, likvidácia náletových drevín

8.       Čistenie odvodňovacích rigolov

 

Nezvyčajné projekty

1.       Dokumentárny film o návrate lode na Domašu po 26 rokoch.

2.       Audionahrávka s náučným obsahom na výletnú loď.

3.       Noviny Domašský kuriér so zaujímavosťami z regiónu.

4.      Na výletnej lodi sme vychovali dvoch kapitánov a šiestich lodníkov, z toho traja lodníci majú našliapnuté stať sa kapitánmi.

 

Kultúra a šport

Podporujú sa mnohé kultúrne a športové podujatia, zaviedli sa nové tradície: 

 

1.       Odpustová slávnosť na Trepci

2.       Slávnostné požehnanie výletnej lode Bohemia

3.       Slovenské Navalis – slávností Sv. Jána Nepomuckého

4.       Cyklistické podujatie Okolo Domaše

5.       Rekonštrukcia bojov 2. Svetovej vojny na Dobrej

6.       Romantické plavby na lodi Bohemia

7.       Vianočné koncerty v kostole v obci

8.       Domaša Dobrá RUN

9.       Diaľkové plávanie

10.       STD Tour de Domaša

11.   Majstrovstvá SR v ryžovaní zlata

12.   Pritiahol sa na Domašu festival HIP HOP ŽIJE VÝCHOD

13.   Veľká cena Domaše v paddleboardoch

14.   Obec v spolupráci s Randal Agency prišla s projektom Bohemia spieva, vďaka ktorému na výletnej lodi vystúpilo viac ako tridsať popredných umelcov zo Slovenskej republiky a Česka.

 

Strategické rozhodnutia 

Aby rekreačná oblasť Domaša Dobrá ale aj Obec Kvakovce dnes mohli vyzerať tak, ako vyzerajú, museli sa prijať viaceré strategické rozhodnutia. Napríklad:

 

1.   Zastavenie čiernej stavby Evy Lompartovej, ktorá zničila volejbalové ihrisko v centre Dobrej.

 

2.  Zaviedli sa transparentné predaje obecných pozemkov. Rovnaké pravidlá pre každého, všetky samostatné pozemky sa predávali formou verejných súťaží tomu, kto ponúkol najviac peňazí pre obec.

 

3.    Zmeny územného plánu sa realizovali tak, aby sa v zátoke na Dobrej nemohlo nič stavať s výnimkou plôch na to určených. Vymedzili sa pozemky na promenádu a služby. 

 

4.   Vysporiadali sa pozemky v súčasnom prístavisku na ulici Nábrežná, ktorého výlučným vlastníkom je dnes Obec Kvakovce. Presunul sa prístav z pod hotela Garden na Nábrežnú ulicu do miesta bývalého zosuvu. Obec nemusí byť závislá od toho, či napríklad rodina Janevových a spol. pustia ľudí k výletnej lodi.

 

5.   Obec získala späť do svojho výlučného vlastníctva pozemky na hlavnej pláži, vysporiadala všetky prístupy k vode na hlavnej pláži.

 

6.    Obec odkúpila budovu bývalej drogérie za 50 tis. EUR pod Plecháčom, ktorú následne zbúrala. Tento krok bol nevyhnutný pre realizáciu nábrežnej promenády.

 

7.    Tlak na likvidáciu čiernych stavieb v okolí celej Domaše

 

8.       Podpísalo sa memorandum o spolupráci s ministerstvami a samosprávnym krajom

 

9.       Zavedenie parkovného

 

Súdne spory

Zo všetkých šiestich súdnych sporov, ktoré boli dedičstvom minulosti obec vyhrala štyri, z toho v dvoch prípadoch bol uzatvorený súdny zmier.  Posledný súdny spor bol uzatvorený víťazstvom v júni 2022. Ušetrilo sa skoro 300 tisíc EUR, ktoré by obec musela vyplatil v prípade, ak by tieto spory prehrala.

 

Vojnové stavy vedené a vyhlásené obcou

Obec v priebehu posledných rokov viedla niekoľko zásadných bitiek a vyhlásila niekoľko ´´vojnových stavov“.  Išlo najmä o:

 

1.     Vojna s SVP š.p. a zasadzovanie sa o transparentné prenájmy pozemkov.

 

2.   Vojna s Okresným úradom v Prešove, odborom starostlivosti o životné prostredia a boj za nový manipulačný poriadok pre Domašu.

 

3.   Vojna s majiteľmi čiernych stavieb a zasadzovanie sa o úplnú likvidáciu všetkých čiernych stavieb v okolí Domaše.

 

4.     Zasadzovanie sa o záchranný systém pre Domašu.

 

5.   Vojna s Ministerstvom práce, ktoré nám v roku 2017 nekorektne a bezdôvodne zrušilo denný stacionár pre dôchodcov.

 

6.     Vojna vyhlásená všetkým tunelárom, ktorí by sa chceli priživovať na obci.  

 

7.    Vojna s úradníkmi na všetkých úrovniach, ktorí nechápu, že sú tu pre nás a nie my pre nich.

 

 

FOTONÁVRATY AKO SA MENILA

TVÁR DOBREJ AJ OBCE KVAKOVCE

 

Inštalácia nového orientačného informačného systému

 

REKONŠTRUKCIA CIEST VYBERÁME NIEKTORÉ ÚSEKY

rekonštrukcia cesty do Suchého jarku

 

rekonštrukcia ulice Suchý vrch

 

rekonštrukcia ulice Jelšová

 

 Rekonštrukcie ulice Ku prístavu

 

 rekonštrukcia ulice Nábrežná s parkoviskom

 

rekonštrukcia ulice Ku prístavu

 

 

 rekonštrukcia ulice Rybárska

 

rekonštrukcia ulice Športová

 

 rekonštrukcia ulice Ku vleku

 

rekonštrukcia ulice Pod lesom

 

rekonštrukcia ulice

 

rekonštrukcia ulice

 

rekonštrukcia ulice Vodárenská 

 

 rekonštrukcia vjazdu ulica Na vyhliadke

 

rekonštrukcia ulice Nad prístavom 

 

rekonštrukcia ulice Nad prístavom 

 

rekonštrukcia ulice Slnečná a parkovisko pri reštaurácii Dobrá 

 

 rekonštrukcia ulice Kvetná

 

rekonštrukcia ulice Slnečná a parkoviska

 

rekonštrukcia ulice Nábrežná a parkoviska pod hotelom Garden

 

zrekonštruované parkovisko pod hotelom Garden

 

 rekonštrukcia ulice Kvetná


 

rekonštrukcia ulice Rybárska

 

 rekonštrukcia ulice Agátová

 

 

NOVÉ MULTIFUNČNÉ IHRISKO 

 výstavba multifunkčného ihriska v centre Dobrej

 

 výstavba multifunkčného ihriska v centre Dobrej

 

 výstavba multifunkčného ihriska v centre Dobrej

 

  výstavba multifunkčného ihriska v centre Dobrej

 

 

STABILIZÁCIA SVAHU PO ZOSUVE 

 Stabilizácia svahu po zosuve Nábrežná ulica

 

terénne úpravy na stabilizácii svahu po zosuve

 

realizácia odvodňovacích rigolov

 

rekonštrukcia prepadnutej cesty po zosuve 

 

rekonštrukcia prepadnutej cesty po zosuve

 

odvod dažďových vôd z časti zosuvu

 

spevnenené plochy areál súčasného prístaviska výletnej lode Bohemia

 

výsadba trávy do zatrávňovacích tvárnic

 

 verejný vjazd do vody, spevnené plochy pre verejnosť,

záchranné a bezpečnostné zložky

 

verejný vjazd do vody

 

ulica Nábrežná po rekonštrukcii 

 

Presun informačného kiosku do areálu súčasného prístaviska

 

 

PRESUN PRÍSTAVISKA Z POD HOTELA GARDEN NA ULICU NÁBREŽNÁ

územie bývalého zosuvu po uskutočnení realizácie stabilizácie svahu

 

 verejné priestranstsvo slúžiace verejnosti dnes

 

 terénne úpravy verejného priestranstva od prístavu smerom do zátoky

príprava na chodník okolo vody

 

rekonštrukcia starého pontónu, ktorý je dnes pri kostolíku na Trepci 

 

pontón pri kostolíku na Trepci

 

 

KOMUNÁLNA TECHNIKA ZAKÚPENA OBCOU 

valník s hydraulickym vyklápačom

 

taktor s nakladačom 

 

vlečka za traktor s hydraulickým vyklápaním

 

štvorkolka  - malé úžitkové vozidlo

 

elektrická kolobežka na výber parkovného a údržbu poriadku v stredisku

 

 elektrická trojkolka na polievanie kvetov a rozvoz obedov dôchodcom

 

terénna malotraktorová mulčovacia kosačka a krovinorezy

 

 12 kusov nových veľkokapacitných kontajnerov

 

100 kusov odpadových nádob

 

inštalácia nových bezpečnostných a webových kamier 

 

webové kamery 2 ks, 19 bezpečnostných kamier

 

 

 AJ UMENIE PRISPELO K NOVEJ TVÁRI OBCE A DOBREJ 

 umelecký plenér DoDo - Domaša Dobrá

 

 

takto sa rodila socha Domašskej panny

 

presun sochy korábu na vjazd smerom od Detríka

 

socha bola osadená na mieste, kde je dodnes

 

 socha kotvy osadená na vjazde smerom na Suchý jarok

podobná kotva, z ktorej brali umelci inšpiráciu

je mimochodom osadená v Ukrajinskej Odese

 

 osadenie sochy Domašská panna v priestanstve prístaviska

 

posledné detaily pri osádzaní sochy

 

 osádzanie sochy korytnačky v nadživotnej veľkosti

 

socha Sedembolestnej Panny Márie v centre obce

vytesaná z jedného kusa pieskovca

 

 

VÝCHOVA NEZAMESTNANÝCH A ZAPOJENIE ICH DO PRÁCE 

cez projekty úradu práce sme zamestnali desiatky ľudí

na obrázku niektorí z nich

 

cez projekty úradu práce sme zamestnali desiatky ľudí

na obrázku niektorí z nich

 

cez projekty úradu práce sme zamestnali desiatky ľudí

na obrázku niektorí z nich

 

 

VEREJNÁ ZELEŇ A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

úprava mŕtveho ramena Domaše smerom do Suchého jarku

 

 aj takto vyzerali rigoly, ktoré nikto od revolúcie nečistil

 

 aj takto vyzerali rigoly, ktoré nikto od revolúcie nečistil

 

  aj takto vyzerali rigoly, ktoré nikto od revolúcie nečistil

 

čistenie rigolov na hlavnej pláži po 30tich rokoch

 

 výsledok stál za to

 

inštalácia kvetín na stĺpy verejného osvetlenia 

 

výsadba stoviek kvetín na Domašu aj do obce

 

osádzanie kvetináčov na stĺpy verejného osvetlenia 

 

najprv sa kvety polievali na starej Fábii

náš špeciálny patentovaný polievací systém

 

polievanie kvetín s novou štvorkolkou bolo jednoduchšie

 

 výsadba zelene v okolí sochy lode

 

výsadba kvetín v okolí sochy kotvy

 

 

NÁVRAT LODE NA DOMAŠU OBNOVA LODNEJ DOPRAVY

Preprava lode bola komplikovaná 

 

spustenie lode Bohemia na Domašu

 

obnovenie lodnej prepravy

 

prvé domovské prístavisko, dnes už má obec vlastné prístavisko

 

Požehnanie výletnej lode

 

prvý kapitán na výletnej lodi Bohemia na Domaši

p. Juraj Eštokovič s manželkou

 

prvá posádka na výletnej lodi Bohemia v prvé dni po príjazde

na obrázku zľava: Artúr Lukáš, René Trybula, Juraj Eštokovič

 

náš lodník p. Haník pri pristávaní lode 

 

starší kapitáni, ktorí zaškoľovali našich mladších lodníkov,

pravdepodobne budúcich kapitánov

na obrázku zľava:

Patrik Foľtan, Jirka Kopřiva, Šimon Haník, Luděk Kopka, Daniel Perháč

 starý interiér na lodi pred rekonštrukciou

 

 starý interiér na lodi pred rekonštrukciou

  

 starý interiér na lodi pred rekonštrukciou

 

Interiér lode po rekonštrukcii

 

Interiér lode po rekonštrukcii

 

 Interiér lode po rekonštrukcii  

 

nahrávanie dokumentárneho filmu 

Návrh lode na Domašu po 26 rokoch

na obrázku: Gejza Mikita - bývalý riaditeľ Okr. správy CR Holčíkovce

 

nahrávanie dokumentárneho filmu 

Návrat lode na Domašu po 26 rokoch

na obrázku: Martina Timková 

predsedníčka komisie cest. ruchu v obci Kvakovce

 

 

PODPORA ŠPORTU

  detské športové podujatie Kid Race

 

cyklistické podujatie Okolo Domaše

 

Diaľkové plávanie

 

majstrovstvá SR triathlon na Dobrej

 

 Veľká cena Domaše v paddleboardoch

 

majstrovstvá SR triathlon na Dobrej

 

 Okolo Domaše

 

budovanie prekážok na prekážkový beh pre deti

 

 

PODPORA A ROZVOJ KULTÚRY 

pritiahli sme festival HIP HOP ŽIJE VÝCHOD zo Šíravy na Domašu

a úspešne zvládli jeho organizáciu

 

areál festivalu

 

 areál festivalu v noci

 

Z Parhy sme priniesli na Domašu novú tradícu Slovenské Navlik 

slvánostní Sv. Ján Nepomuckého

patróna všetkých námorníkov a ľudí od vody

 

podujatia veľkého rozahu boli bezproblémovo zvládnuté

 

Slovenské Navalis

 

Požehnávanie lodí a ľudí od vody

 

slávnostná Svätá omša a návšteva J.em. kardinála Dominika Duku na Domaši

 

V spolupráci s Randal Agency sme spustili projekt Bohemia spieva,

na Domaši vystúpila viac ako trisať popredných umelcov zo SR aj Česka

 

prehliadka veteránov na Dobrej

 

Slovenské Navalis - svätá omša

 

romantické plavby na lodi Bohemia so živou hudbou

 

rekonštrukcia bojov druhej svetovej vojny na Dobrej - boje na Ondave

 

rekonštrukcia bojov druhej svetovej vojny na Dobrej - boje na Ondave

 

 Ohňostroj na otvorení letnej turistickej sezóny

 

 Ohňostroj na otvorení letnej turistickej sezóny

 

úprava priestranstva v prístavisku na letné bohoslužby

 

 župan PSK Milan Majerský - omša - slávnosti Navalis

 

 návšteva J.em. kardinála Dominika Duku na Dobrej

 

vystúpenie folklórnehu súboru Lúčnica

 

 návšteva J.em. kardinála Jozefa Tomka na lodi Bohemia

 

 ocenenie Srdce Domašského regiónu pre ľudí, čo pozdvihli Domašu

 

vianočné koncerty v kostole Ducha Svätého v Kvakovciach

 

 vystúpenie Pražského filmového orchestra - Slovenské Navalis

 

 

ZIMNÁ ÚDRŽBA 

zimy na Domaši bývajú aj takéto

 

zimy na Domaši bývajú aj takéto

 

zimy na Domaši bývajú aj takéto

 

zimná údržba v čase, keď sme nemali ešte techniku

 

 zimná údržba v čase, keď sme nemali ešte techniku

náš patentovaný vynález - posyp z Fábie

 

zimná údržba s novou technikou 

 

zimná údržba s novou technikou 

 

 

zimná údržba s novou technikou 

 

 

zimná údržba s novou technikou 

 

 

 

OSTATNÉ

likvidácia čiernych stavieb v okolí Domaše

 

 Obec zakúpila budovu bývalej drogérie, ktorá špatila stredisko a bránila výstavbe nábrežnej promenády. Následne bola zbúraná.

 

Likvidácia starej drogérie

 

Likvidácia starej drogérie

 

župan PSK - Milan Majerský - poklepávanie základného kameňa

rekonštrukcie úseku štátnej cesty III. triedy Malá Domaša - Detrík

 

 informačné kiosky

 

 

zvony posvätené pápežom Františkom,

jeden bude v kaplnke na Dobrej, druhý na výletnej lodi Bohemia

 

Verejné osvetlenie svieti nepretržite počas celého roka

v obci aj na Domaši

 

 

REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU V OBCI KVAKOVCE 

vzhľad kultúrneho domu pred rekonštrukciou

 

 

vzhľad kultúrneho domu pred rekonštrukciou

 

vzhľad kultúrneho domu pred rekonštrukciou

 

 vzhľad kultúrneho domu pred rekonštrukciou

 

interiér kultúrneho domu pred rekonštrukciou

 

interiér kultúrneho domu pred rekonštrukciou

 

interiér kultúrneho domu pred rekonštrukciou - pôvodná kuchyňa

 

interiér kultúrneho domu pred rekonštrukciou

 

vzhľad kultúrneho domu po rekonštrukcii 

 

vzhľad kultúrneho domu po rekonštrukcii 

 

vzhľad kultúrneho domu po rekonštrukcii 

 

 interiér kultúrneho domu po rekonštrukcii

 

 interiér kultúrneho domu po rekonštrukcii

 

  interiér kultúrneho domu po rekonštrukcii

 

 interiér kultúrneho domu po rekonštrukcii

 

 interiér kultúrneho domu po rekonštrukcii 

 

  interiér kultúrneho domu po rekonštrukcii  - sociálne zariadenia

 

   interiér kultúrneho domu po rekonštrukcii  - sociálne zariadenia

 

   interiér kultúrneho domu po rekonštrukcii  - sociálne zariadenia

 

   interiér kultúrneho domu po rekonštrukcii  - sociálne zariadenia

 

   interiér kultúrneho domu po rekonštrukcii  - kuchyňa

 

   interiér kultúrneho domu po rekonštrukcii  - kuchyňa

 

 

   interiér kultúrneho domu po rekonštrukcii  - kuchyňa

 

   interiér kultúrneho domu po rekonštrukcii  - kuchyňa

 

   interiér kultúrneho domu po rekonštrukcii  - kuchyňa

 

   interiér kultúrneho domu po rekonštrukcii  - kuchyňa

 

Koniec...

Predávate, alebo kupujete? Pridajte bezplatne svoj inzerát.

Pridaj inzerát