Teplota vody: 23 C, Open air omša každú nedeľu o 11:00 hod. v prístave na Dobrej, Kompostéry pre chatárov na Dobrej aj v sobotu od 10:00 do 12:00. Kontakt: 0918 513 324

Dnes je utorok 14. júla 2020, meniny má Kamil a zajtra Henrich.

Do diaľkového ostáva 11 dní.

Investičný stimul pre Domašu má naštartovať cestovný ruch v regióne


23.01.2020 | Prístaviská, plávajúca promenáda, záchrana kostolíka na Novej Kelči, areál so zázemím pre vodácke aktivity, ale aj prejav dobrej vôle, to všetko obsahuje žiadosť o investičný stimul do regiónu, ktorú adresovali obce Úradu vlády. 

 

 

 

 

 

Zástupcovia obcí, občianskych združení, štátnej správy, ale aj podnikateľských subjektov z okolia Domaše včera na tlačovej konferencii v Prešove predstavili verejnosti Žiadosť o investičný stimul, ktorý má naštartovať cestovný ruch na Domaši.

 

Udialo sa tak symbolicky na mieste, kde v roku 2015 obec Kvakovce spolu s aktivistami predstavila verejnosti svoju víziu pre Domašu pod názvom Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie.

 Na obrázku zľava:

Roman Matisovský, Radovan Kapraľ, Martina Timková, Adnrej Krišanda, Jaroslav Makatúra

 

 

Martina Timková je predsedníčkou Komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce a zároveň šéfkou neziskovej organizácie Domaša invest, ktorú obec zriadila za účelom realizácie aktivít na Domaši.

 

Vo svojej prezentácii uvidela, že inšpiráciou pre nich bola Česká obec Lipno nad Vltavou, kde rozumnými investíciami do turistickej infraštruktúry v priebehu niekoľkých rokov vytvorili viac ako 700 pracovných miest.

 

Dodala, že čas plynie rýchlo, niekedy sa zdá, že veci idú pomaly, ale hýbu sa výrazne dopredu. Počas štyroch rokov sa podľa nej odviedol veľký kus práce.

 

Zmenil sa Územný plán obce, rozbehli sa jednoduché pozemkové úpravy za účelom vysporiadania pozemkov pre promenádu, pripomienkoval sa vodný zákon, podarilo sa prinavrátiť výletnú loď na Domašu, ale aj rozbehnúť prípravu jednotlivých projektov.  

 

Prednosta Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Andrej Krišanda zdôraznil, že  celý zámer bol v roku 2016 zahrnutý do Akčného plánu okresu Vranov nad Topľou. Aj vďaka tomu sa podarilo získať financie na prípravu projektov, ktoré dnes smerujú do záverečnej fázy. Jedná sa o tieto zámery:

 

-          cyklistický chodník medzi strediskami Dobrá a Tíšava,

-          nábrežná promenáda s Múzeom športových hrdinov

-          plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy

-          12 typizovaných prístavísk pre výletnú loď a vodné športy v okolí celej Domaše

-          Domovské prístavisko pre výletnú loď

 

Prednosta vyjadril presvedčenie, že sa podarí rozhýbať celú Domašu. Kvakovce to rozbehli, tam sa vykonalo veľa investícií, ale cieľom je oživiť celú Domašu. Aj preto sú z Akčného plánu na tento rok vyčlenené finančné prostriedky na obnovu verejného osvetlenia na Eve a Poľanách. Keď všetko pôjde tak, ako je naplánované, tak pribudnú prístavy okolo celej Domaše, ale aj mnohé iné zaujímavé aktivity. 

 

Starosta obce Kvakovce Radovan Kapraľ doplnil, že v súčasnosti je na realizáciu pripravený projekt plávajúcej promenády s prístaviskom pre vodné športy vrátane dvanástich prístavísk v okolí celej Domaše nie len pre výletnú loď, ale aj pre športové plavidlá. Súčasťou je aj domovské prístavisko pre výletnú loď, ktoré umožní komfortné vystupovanie aj nastupovanie, ale tiež bežnú údržbu plavidla.

 

Obec má vytypovaných niekoľko lokalít, ktoré by mohli slúžiť na zázemie pre vodácke aktivity, uskladnenie plavidiel v zime a festivalovú zónu.

 

Žiadosť o investičnú pomoc, ktorú spoločne prezentovali sa týka týchto oblastí:

1. Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy + 12 typizovaných prístavísk v jednotlivých strediskách v okolí Domaša a Domovské prístavisko pre výletnú loď.

 

2. Vysporiadanie pozemkov pre vodácke aktivity, uskladnenie športových lodí v zime a festivalová zóna.

 

3. Záchrana Národnej kultúrnej pamiatky kostolíka Svätého Štefana Kráľa na Novej Kelči ako pamiatky na zatopené obce, ktorý by mal slúžiť ako múzeum zatopených obcí.

 

4. Prenájom pozemkov vo vlastníctve SVP š.p. za symbolické 1,- EURO pre obce v okolí Domaše za účelom údržby verejných priestranstiev.

 

5. Nekompromisná likvidácia čiernych stavieb v okolí VN Veľká Domaša

 

Jaroslav Makatúra je starostom obce Malá Domaše, poslancom PSK a zároveň predsedom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš. 

 

Uviedol, že žiadosť o investičný stimul pre región Domaše podporili mestá Stropkov, Vranov nad Topľou aj Hanušovce nad Topľou, ale tiež Predseda PSK Milan Majerský, 32 obcí Stropkovského okresu, 21 obcí Vranovského okresu, 7 občianskych združení a 22 podnikateľských subjektov z okolia celej Domaše, ktoré podnikajú v cestovnom ruchu.

 

Makatúra verí, že investičný stimul rozhýbe cestovný ruch, zvýši sa zamestnanosť aj kvalita života miestnych ľudí v najmenej rozvinutých okresoch Stropkov aj Vranov nad Topľou.


Podľa jeho presvedčenia sa dala dokopy partia ľudí, ktorí chcú pracovať a rozhýbať Domašu. Po dlhých rokoch stagnácie nastal čas pozdvihnúť Domašu, ide o konkrétnu víziu, predstavu, sú projekty, je to reálne, treba to už len rozbehnúť a dotiahnuť do konca.

 

Na tlačovej konferencii bol prítomný aj správca farnosti z rodiska Mariky Gombitovej v Turanoch nad Ondavou duchovný otec Roman Matisovský. Ten v závere tlačovej konferenice požehnal celú žiadosť o investičný stimul.

 

Na záver dodal, že verí v úspešnú realizáciu a tiež v záchranu kostolíka, ktorý bude dôstojným miestom na omše, sobáše, ale je tu snaha, aby slúžil aj ako malé spomienkové múzeum zatopených obcí. 

 

Na obrázkoch: Vizualizácia plávajúcej promenády

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázkoch:

Vizualizácia typizovaného prístaviska

umiestnené by malo byť na týchto miestach v okolí celej Domaše

 

kostolík Trepec, Tíšava pláž, Lila pláž, Valkov pláž, Nová Kelča pláž, kostolík Nová Kelča,

poloostrov Krym, Zátoka pláž, pláž Eva, pláž Poľany, pláž Monika, pláž Zelená lagúna

 

 

 

 

 

Na obrázku:

Kostolík Svätého Štefana Kráľa na Novej Kelči, ktorý sa má komplexne opraviť

 

 

Aktualita zo štvrtka, 23.1.2020

Na obrázku:

Jaroslav Makatúra odovzdáva žiadosť o investičný stimul pre Domašu

priamo do podateľne Úradu vlády.

 

 

Pečiatka Úradu vlády na prijatej žiadosti o investičný stimul pre Domašu

 

 

Predávate, alebo kupujete? Pridajte bezplatne svoj inzerát.

Pridaj inzerát