Odpustová slávnosť v kostolíku na Trepci v nedeľu, 30.6.2019

Dnes je nedeľa 16. júna 2019, meniny má Blanka a zajtra Adolf.

Do letných prázdnin ostáva 14 dní.

Na Domaši je najhoršia situácia s vodou v jej doterajšej histórii


25.03.2019 | Získali sme dokumenty, podľa ktorých je zrejmé, že vodohospodári podcenili situáciu na vodnej nádrži Veľká Domaša, kde je kriticky málo vody a musia prebrať plnú zodpovednosť za hroziace výrazné ekonomické a ekologické škody. Kým obce a verejnosť bijú na poplach, pracovníci SVP, ktorí sú za dnešných stav zodpovední navrhujú nerobiť nič a kritiku považujú za nekompetentnosť.

 

 

Región Horný Zemplín a Horný Šariš už niekoľko mesiacov bojuje s akútnym nedostatkom vlahy. Ľuďom sa stráca voda v studniach, zásoby snehu boli slabé a do vodnej nádrže Veľká Domaša priteká minimálne množstvo vody.

 

Ak sa nepríjmu účinné opatrenia, hrozí, že tento rok Domaša úplne vyschne. S tým sú spojené značné ekonomické škody a ekologická katastrofa nebývalých rozmerov. Už dnes je na Domaši preukázateľne najhoršia situácia v celej jej doterajšej histórii.

 

Je za nelichotivým stavom nepriazeň počasia, alebo zlé hospodárenie s vodou na strane zamestnancov Slovenského vodohospodárskeho podniku?

 

Všetko nasvedčuje tomu, že pracovníci štátneho podniku podcenili situáciu a prebrali tak na seba plnú zodpovednosť za zúčasný nelichotivý stav. Máme k dispozícii dokonca aj ich vlastné štatistiky, ktoré hovoria, že do Domaše poklesli prítoky v priemere o 33 % čo dokazuje, že neriešením vzniknutého stavu výrazne a dlhodobo podceňujú situáciu.

 

Získali sme dokumenty, podľa ktorých obec Kvakovce, pod ktorú patrí rekreačná oblasť Domaša Dobrá upozornila kompetentné orgány na akútny nedostatok vody. Prednosta okresného úradu životného prostredia v Prešove Miroslav Benko operatívne zvolal rokovanie s cieľom riešiť vzniknutý problém.

 

Technicko prevádzkový námestník SVP Ing. Dobrotka označil návrh obce Kvakovce za nekompetentný a žiada, aby sa štátne orgány týmto návrhom vôbec nezaoberali. Svojim listom zrejme sám seba usvedčil z nekompetentnosti a podcenenia situácie na Domaši.

 

Sú nekompetenté obce, ľudia, rybári, chatári, alebo sú nekompetentní zodpovední zamestnanci SVP? Pozrite si dokumenty a posúďte nestranne vzniknutú sitáciu vy.

 

Obec Kvakovce upozorňuje na kritickú situáciu:

Žiadosť o zmenu manipulačného poriadku na VN Domaša

 

Okresný úrad zvoláva rokovanie tu:

Pozvánka na rokovanie k zmene manipulačného poriadku

 

Reakcia SVP a Ing. Dobrotku na zvolané pracovné rokovanie tu:

Reakcia SVP na zvolané rokovanie

 

Rakcia obce Kvakovce na stanovisko SVP tu:

Reakcia obce Kvakovce na stanovisko SVP a Ing. Dobrotku

 

Interný dokument SVP o hydrologickom zhodnotení situácie na Domaši za 50 rokov tu:

SVP - interný materiál - hydrologické zhodnotenie situácie na Domaši

 

Situáciu pozorne sledujeme. Rokovanie k zmene manipulačného poriadku sa má konať v piatok, 29.3.2019 o 9.00 hodine na Okresnom úrade životného prostredia v Prešove, kde sa chytajú aj zástupcovia nášho Združenia chatárov a rekreantov Domaše. O výsledkoch rokovanie vás budeme informovať.