Sledujte s nami denne aktualizovaný lodný denník z lode Bohemia z jej plavby na Domašu.

Dnes je streda 22. mája 2019, meniny má Júlia Juliana a zajtra Želmíra.

Do letných prázdnin ostáva 39 dní.

Na vodnej nádrži Domaša hrozí ekologická katastrofa


03.04.2018 | Intenzívne dažde v posledných dňoch zapríčinili, že na rieke Ondava v okrese Stropkov bol vyhlásený III. stupeň povodňovej aktivity a hladina vodnej nádrže Domaša stúpla o niekoľko desiatok centimetrov v priebehu pár hodín.  

 

 

 

 

Situácia by bola v normále, ak by nedošlo k zaplaveniu desiatok, ba až stoviek čiernych stavieb v okolí vodnej nádrže Veľká Domaša. Na vodnej ploche od veľkonočného pondelka plávajú voľne doslova ostrovy z odpadkov pozostávajúce z fliaš od olejov, sprejov, ďalej sú tam chladničky, plastové tašky, vrecia a ostatný odpad. Zaplavené boli aj desiatky latrín a starých vrakov automobilov, v ktorých sa môžu nachádzať mazivá, oleje ale aj staré autobatérie. Podľa viacerých chatárov sa už objavili na hladine aj mastné škvrny.

 

Mnohé čierne stavby, ktoré sa z prevažnej miery nachádzajú na pozemkoch SVP š.p.  sú kompletne zaplavené. SVP sa síce snaží problém riešiť, ale bez pomoci úradníkov z Bratislavy je to veľmi ťažké. (pozri fotogalériu)

 

 

Situácia je skutočne kritická. Vodná nádrž Veľká Domaša sa nachádza v III. stupni ochrany vodného zdroja Ondava – Kučín. Vodný zdroj je čiernymi stavbami v okolí Domaše a odpadkami, ktoré plávajú voľne po hladine priamo ohrozený.

 

V obci Kvakovce aj z dôvodu hroziacej ekologickej katastrofy v utorok, 3. apríla o 11.00 hodine vyhlásili II. stupeň povodňovej aktivity. Vyhlásenie tu: 2. stupeň PA

 

Starosta Kapraľ žiada kompetentné orgány vrátane Ministerstva životného prostredia, aby vzniknutú situáciu bezodkladne riešili, kým nebude neskoro a nedôjde ku kontaminácii vôd. Je povinnosťou aj vlastníka pozemku zabezpečiť, aby nedošlo ku kontaminácii životného prostredia.

 

Dodáva, že v tejto oblasti vládne na Domaši úplná anarchia a štát dlhodobo nevie a nechce urobiť poriadok na svojich pozemkoch s čiernymi stavbami, aj keď obec Kvakovce v spolupráci s obcou Bžany ponúkla jednoduché riešenie, ktoré by mohlo situáciu vyriešiť.

 

Podľa neho sa výsledok nečinnosti úradníkov v Bratislave dnes dostavil v plnej kráse a doplatia na neho všetci. Nie je normálne, aby štátne orgány dlhodobo ignorovali takýto bodrel v takejto významnej rekreačnej oblasti, akou Domaša nepochybne je.

 

Uviedol, že nikto nechce brániť rybárom, aby lovili ryby. Ale ak majú v sebe aspoň trochu súdnosti, tak musia pochopiť, že takto to ďalej v civilizovanom svete fungovať nemôže.

 

Starosta tiež kritizuje Slovenský rybársky zväz v Žiline, ktorý pred problémom dlhodobo strká hlavu do piesku. Podľa neho oni vidia ten neporiadok všade naokolo. Berú peniaze za povolenky a vyzerá to tak, že okrem kšeftu a peňazí ich nič iné nezaujíma.

 

Podľa starostu je chybou, že revír Domaša spravuje rybársky zväz v Žiline, a nie vodohospodári. Spolu s obcami sa budú snažiť v novom zákone o rybárstve cez poslanecké pozmeňovacie návrhy v NR SR dosiahnuť zmenu a budú veľmi aktívni. V tejto oblasti si verí, lebo v minulosti presadzovali viaceré legislatívne zmeny a boli úspešní. Chcú zapojiť ZMOS, samosprávny kraj aj ostatné profesné organizácie, ale monopol nečinného SRZ musí skončiť. Ak si na zväze nevedia urobiť poriadok so svojimi členmi, tak nemajú čo spravovať náš revír na Domaši. Nech ho spravuje SVP š.p. alebo niekto miestny a nie nejaká lobistická skupina z rybárskeho zväzu zo Žiliny, pre ktorých sú východniari len zdroj príjmu a nič viac. 

 

Neporiadok nevidí len ten, kto ho nechce vidieť. Stačí sa previezť autom medzi Turanmi a Novou Kelčou. V okolí štátnej cesty je vidieť doslova haldy odpadkov a kultúru, ktorá tu vládne.

 

Toto musí podľa starostu skončiť a dodáva, že je sám zvedavý, ako sa s tým štátne orgány teraz popasujú, keďže situácia je vážna a on neplánuje odvolať druhý stupeň, kým hrozba ekologickej katastrofy nepominie. Domaša nie je Ružín, alebo Šírava. Domaša je v III. stupni ochrany vodného zdroja a od toho sa odvíja všetko a tak k vzniknutej situácii musia pristúpiť aj štátne orgány.

 

Za obec môže povedať, že na jednej strane musia pri kolaudácii chát a hotelov postupovať podľa prísnych kritérií, od vlastníkov požadujú veľa povolení, tlakové skúšky, pomaly už aj povolenie od Vatikánu a na strane druhej sa tu dlhodobo ignorujú stovky čiernych stavieb, vrakov a latrín v okolí celej Domaše. Pýta sa, ako k tomu prídu tí, ktorí prísne kritériá musia spĺňať? 

 

Situáciou sa už zaoberá aj Inšpekcia životného prostredia. Podľa našich informácií aj ďalšie obce v okolí Domaše uvažujú nad vyhlásením II. stupňa povodňovej aktivity.

 

Problém čiernych stavieb v okolí Domaše kompetentné orgány dlhodobo ignorujú a dnes sa nachádzame na prahu ekologickej katastrofy. Stovky búd a plecháčov lemujú pobrežie vodnej nádrže a výsledok je pri vysokej hladine katastrofálny. Veď posúďte nestranne z fotografií vy.

 

fotogaléria

posúďte vy, či je situácia kritická a či takto má vyzerať okolie vodnej nádrže

v III. stupni ochrany vodného zdroja v krajine EÚ