Začala registrácia na Svätojánsky beh na Domaši Dobrej a cyklistické podujatie Okolo Domaše. 

Dnes je utorok 25. júna 2024, meniny má Tadeáš a zajtra Adriána.

Do začitaku prázdnin ostáva 6 dní.

Prešovský kraj na výjazde vo Vranove aj o rozvoji Domaše


06.06.2024 | Po dlhšej pauze začala Prešovská krajská samospráva opäť s pracovnými výjazdmi predsedu kraja po okresoch.   Po piatich rokoch odmlky sa župan so svojim tímom vybral do okresu Vranov nad Topľou, aby sa tam stretol s jeho zástupcami, a to s cieľom vypočuť si obyvateľov regiónu a nájsť riešenia na otázky, ktoré ich trápia.

 

 

 

Vranov nad Topľou je prvou zastávkou Prešovského samosprávneho kraja, ktorý znova začal s výjazdmi predsedu PSK do okresov. So socio-ekonomickými partnermi sa stretol župan spoločne so svojím tímom v regióne v pondelok 6. mája. So starostami obcí, zástupcami organizácií a firiem diskutoval o investíciách, aktuálnych problémoch, ale aj o potenciáli tohto takmer 80-tisícového okresu.

 

 

Medzi hlavné témy stretnutia patrili najmä cesty, cyklotrasy, školstvo, kultúra, sociálna oblasť, rozvoj cestovného ruchu, plánované investície a podpora kraja do týchto, ale aj ďalších oblastí v území. Do diskusie sa zapojili aj krajskí poslanci v okrese či odborný tím z Úradu PSK.

 

„Teší ma, že po piatich rokoch sme znova rozbehli výjazdy do regiónov, ktoré majú veľký význam. A to nielen pre nás ako kraj, ale pevne verím, že aj pre zástupcov samospráv, s ktorými sme mali možnosť diskutovať na viaceré témy. Mnohé veľké investičné akcie sme už rozbehli, tie ktoré nás ešte len čakajú, sme predstavili priamo v okrese. Chceme, aby sa región rozvíjal, preto sme tu a hľadáme možnosti, ako to dosiahnuť,“ priblížil predseda PSK Milan Majerský, ktorý v okrese zhrnul aj investície v regióne za posledných päť rokov.

 

Od roku 2018 kraj preinvestoval do ciest a mostov na území okresu 8,4 mil. eur, ďalších 2,2 mil. eur dal do strojného vybavenia a opráv budov, v pláne má ďalšie rekonštrukcie ciest a mostov za 5,8 mil. eur.

 

 

Okrem toho intenzívne pracuje na aktualizácii Kostrovej siete, ktorá tvorí v okrese takmer sto kilometrov cyklotrás. Zároveň svoje úsilie zameriava na cyklotrasy Okolo Domaše a vybudovanie 12 prístavísk.

 

Samospráva investovala za posledných päť rokov aj do sociálnych služieb, konkrétne 1,4 mil. eur. V tomto trende chce pokračovať. Plánuje vybudovať a zriadiť nízko kapacitné špecializované pobytové zariadenie sociálnych služieb v mestskej časti Čemerné pod správou DSS Vranov nad Topľou. V CSS Ametyst Tovarné chce opraviť budovu bývalého útulku a investovať do systému výroby tepla z obnoviteľných zdrojov.

 

Okrem toho kraj doposiaľ podporil 73 žiadateľov z okresu cez Nadáciu PSK pre podporu rodiny, medzi ktorých rozdelil viac ako 126-tisíc eur, 36-tisíc eur dal obyvateľom regiónu po zemetrasení.

 

V školstve kraj preinvestoval od roku 2018 celkovo 1,3 mil. eur, ďalšie 2 mil. eur plánuje dať na investície SOŠ drevárskej , SOŠ A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou a Gymnázia Cyrila Daxnera vo Vranove nad Topľou.

 

Najväčšou investíciou v okrese je aktuálne rekonštrukcia Hornozemplínskej knižnice a Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou za 9,3 mil. eur, kde sa aktuálne vyčerpalo 1,6 mil. eur. Kraj chce pokračovať i v II. etape rekonštrukcie Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou za 1,8 mil. eur. Doteraz sa pritom preinvestovalo v knižnici a osvete 1,8 mil. eur, v kaštieli 1,2 mil. eur.

 

 

Podpora regiónu smerovala zo strany PSK aj do zmysluplných projektov, ktorých bolo doteraz v okrese 377 v hodnote 1,96 mil. eur. Medzi najväčší podporený projekt patrí prekrytie existujúceho futbalového ihriska na ZŠ vo Vranove nad Topľou za takmer 200-tisíc eur. 

 

Súčasťou výjazdového pracovného rokovania bol aj Kontaktný bod, v rámci ktorého poskytovali odborníci z Úradu PSK informácie o operačných programoch a eurofondových výzvach, dopravnej a sociálnej pomoci.

 

Predseda PSK navštívil okrem iného pracovisko praktického vyučovania a zmodernizovanej IT učebne SOŠ A. Dubčeka, pozrel si postup prác na Multifunkčnom centre, navštívil priemyselný park Ferovo – BDR Thermea i zrekonštruovanú cestu na úseku Malá Domaša – Detrík. Okrem toho zavítal na vodnú nádrž Veľká Domaša.

 

 

 

Predávate, alebo kupujete? Pridajte bezplatne svoj inzerát.

Pridaj inzerát