Verejné obchodné súťaže na prenájom stánku na predaj zmrzliny a baru na výletne lodi Bohemia

Dnes je sobota 25. marca 2023, meniny má Marián a zajtra Emanuel.

Do Veľkej Noci ostáva 13 dní.

SVP informuje užívateľov autokempingu o novej situácii


30.05.2022 | Stanovisko SVP š.p. Vážení návštevníci polostrova Krym, teší nás Váš záujem o rekreáciu v tejto časti VN Domaša. Iste chápete, že  fungovanie táboriska aktuálne  nezodpovedá moderným štandardom.    

 

Aj preto sa SVP, š.p. rozhodlo riešiť do ďalšej sezóny tento nevyhovujúci stav a vyzvalo vlastníkov karavanov k ich vyprataniu, k čomu žiaľ nedošlo po skončení minuloročnej sezóny 2021.

 

SVP, š.p. pre značný záujem karavanistov na zazmluvnení miest na státie pre letnú sezónu 2022, upustilo od pôvodného zámeru vypratať karavany v termíne do 30.5.2022 SVP, š.p.

 

Pôvodne navrhované uzatváranie samostatných nájomných zmlúv s vlastníkmi karavanov SVP, š.p. z časového hľadiska prehodnotilo a zvolilo tak efektívnejšie  fungovanie, nakoľko SVP, š.p  ako ani Obec Nová Kelča neplánujú v tejto sezóne akúkoľvek prevádzku  či poskytovanie služieb v táborisku.

 

S ohľadom na hygienické štandardy, nakladanie s odpadmi, údržbu zelene a pod., SVP, š.p tak zmenilo pôvodný zámer a ponúklo zástupcom karavanistov po referenciách a doporučení (p. Vincent Grešák) uzatvorenie nájomnej zmluvy na prevádzkovanie táboriska.

 

Vlastníkom karavanov tak bude umožnené poskytnutie  miesta na státie ako aj užívanie služieb v termíne do 30.09.2022 -  na základe dohody s nájomcom. Samostatné zmluvy s karavanistami SVP, š.p. nebude uzatvárať, pričom po 30.9.2022 nebudú v táborisku poskytované žiadne služby a vlastníci karavanov budú povinní svoje prívesy či karavany odstrániť z polostrova Krym najneskôr do 15.10.2022.

 

Po uplynutí tejto lehoty SVP, š.p. si vlastníci karavanov musia byť vedomí, že SVP, š.p. nebude vylepovať dodatočné výzvy na odstránenie a karavany/obytné prívesy, ktoré sa budú po tomto dátume nachádzať na pozemku,  SVP, š.p odstráni na náklady, ktoré si bude u vlastníkov karavanov fakturovať a za prípadné škody na ich majetku SVP š.p nebude zodpovedať.

 

Nakoľko SVP, š.p. umožnilo počas tejto letnej sezóny rekreantom užívanie tejto časti vodnej nádrže, chceme Vás touto cestou vyzvať k vzájomnej ohľaduplnosti, aby táto sezóna zbehla bez zbytočných konfliktov a najmä s ohľadom na ochranu životného prostredia.

 

Milí návštevníci a priaznivci rekreácie na polostrove Krym, veríme, že Vám na ďalšom fungovaní táboriska Krym záleží a nebudete svojím konaním vytvárať prekážky pre jeho ďalšie fungovanie.

 

Veríme, že Vám na budúcnosti tejto časti VN  záleží a nebude spôsobovať SVP, š.p prieťahy najmä tým, že neodstránite svoje zariadenia z polostrova. SVP, š.p chce prostredníctvom verejnej súťaže nájsť najoptimálnejší spôsob fungovania a prevádzkovania kempu aj do budúcna.

 

JUDr. Zuzana Drgoňová

referent

Odbor správy majetku

 

Predávate, alebo kupujete? Pridajte bezplatne svoj inzerát.

Pridaj inzerát