Odpustová slávnosť v kostolíku na Trepci v nedeľu, 30.6.2019

Dnes je nedeľa 16. júna 2019, meniny má Blanka a zajtra Adolf.

Do letných prázdnin ostáva 14 dní.

Vodohospodári prišli s vlastným alibi, prečo je dnes na Domaši kritická situácia


13.04.2019 | Situácia s vodu na Domaši je najhoršia v jej doterajšej histórii. K problémom sa na svojom facebooku vyjadrili aj vodohospodári a vysvetľujú, prečo je to tak. Ich argumenty majú vážne trhliny a prišli s alibi, ktoré nedávajú žiadnu logiku a sú ľahko vyvrátiteľné. Pozrite si podrobnosti. 

 

 

 

 

 

Titulok vodohospodárov na ich facebooku

 

Dnes sme sa rozhodli napísať o v poslednej dobe často spomínanej

VS VEĽKÁ DOMAŠA,

ktorá (NIE) JE URČENÁ LEN NA REKREÁCIU ?

 

Vyjadrenia SVP pobúrili mnohých ľudí, profesné organizácie aj občianske združenia fungujúce v okolí Domaše.  Svedčí o tom aj množstvo mailov, ktoré sme od vás dostali. Aktivisti sa rozhodli konať, uvažujú o petícii adresovanej ministrovi životného prostredia a premiérovi, aby bola vyvodená zodpovednosť voči kompetetným osobám v SVP za stiuáciu na Domaši.

 

Prinášame Vám úryvky z vyjadrenií SVP, ktoré si dovolíme rozobrať do detailov a vyvrátiť ich nelogické tvrdenia, ktorými účelovo klamú a zavádzajú verejnosť. Link na ich facebookové vyjadrenie SVP nájdete v závere článku.

 

Vyjadrenie ´´odborníkov“ v SVP pre ´´neodbornú´´ verejnosť

Konštrukčne je nádrž navrhnutá tak, že úplné vyschnutie technicky nemôže nastať. Postará sa o to stály objem nádrže o hodnote 17,05 mil. m3.


Argument ´´neodbornej“ verejnosti proti tvrdeniu ´´odborníkov“ v SVP

Už len samotný výrok, že „úplné vyschnutie technicky nemôže nastať“ nemá žiadnu logiku a svedčí o tom, že v SVP rozhodujú nekompetentní ľudia, ktorí za svoje rozhodovanie nenesú žiadnu zodpovednosť.

 

Aj malé dieťa predsa vie, že každá mláka, rieka či jazero na celej zemeguli nevynímajúc môže vyschnúť. Nebude to závisieť od konštrukčného návrhu priehrady, ale od počasia.

 

Ak totiž v Ondave nebude skoro žiadny prítok, zásoby spodnej vody sa minuli a v čase letných horúčav je podľa údajov SVP odpar z nádrže na úrovni 0,5 m3/s, tak je len otázkou času, kedy akákoľvek mláka a aj Domaša vyschne.

 

Vyjadrenie ´´odborníkov“ v SVP pre ´´neodbornú´´ verejnosť

Do pozornosti dávame vývoj hydrologického režimu za posledné obdobie. Napr. v mesiaci apríl 2018 bola úroveň hladiny Domaše na kóte 161,49 m n.m. t.j. iba 51 cm pod úrovňou bezpečnostného priepadu. Avšak taktiež v druhej polovici minulého roku sme zaznamenali aj dlhodobé zníženie prietokov prakticky na drvivej väčšine vodných tokov na východe. 

 

Argument ´´neodbornej“ verejnosti proti tvrdeniu ´´odborníkov“ v SVP

Aj toto vyjadrenie dokazuje, že vedenie SVP a jeho pracovníci výrazne podcenili situáciu, lebo čísla jednoducho nepustia.

 

V apríli 2018 dosahovala hladina na Domaši skoro maximum a na jeseň 2018 zaznamenali drvivé zníženie prietokov. Už vtedy vypustili Domašu skoro z maxima až po dnešný nelichotivý stav.

 

Čo budú robiť tento rok, ak pred letnou sezónou a obdobím sucha majú zásoby vody na úrovní 47 % objemu nádrže? Ak takéto správanie v SVP nie je podcenenie kritickej situácie, tak potom sú všetci normálne zmýšľajúci ľudia hlupáci a v SVP máme závideniahodných géniov. 

 

Vyjadrenie ´´odborníkov“ v SVP pre ´´neodbornú´´ verejnosť

Tvrdenia o ekologickej katastrofe považujeme za zištné konanie s cieľom upriamiť pozornosť verejnosti na aktuálny stav hydrologickej situácie s cieľom hľadať vinníka za dôsledky klimatických zmien a možných dopadov na prvý pohľad zdanlivého blaha rekreantov či občanov.

 

Argument ´´neodbornej“ verejnosti proti tvrdeniu ´´odborníkov“ v SVP

V Slovenskom vodohospodárskom podniku odvádzajú pozornosť od prevzatia zodpovednosti za ich vlastné nezodpovedné konanie. Ekologická katastrofa tu reálne hrozí iba preto, lebo ľudia, ktorí za to berú plat konali nezodpovedne.

 

Úhyn vodných živočíchov, často krát aj chránených, erózia brehov, výsev náletových drevín, ohrozený je plynulý chod priemyselných firiem a tým aj zamestnanosť ľudí v regióne.

 

To všetko nesie znaky ekologickej katastrofy a ak to v SVP nevidia, žijú asi na inej planéte a potvrdzujú, že na svojich pozíciách nemajú čo hľadať.

 

vizitka vodohospodárov. Sú tvrdenia o ekologickej katastrofe zištným konaním? 

 

 

Vyjadrenie ´´odborníkov“ v SVP pre ´´neodbornú´´ verejnosť

Pre aktuálne jarné obdobie bola obdobná situácia zaznamenaná v roku 1987, 1993, 1996, 2003, 2004 a 2012.

 

Argument ´´neodbornej“ verejnosti proti tvrdeniu ´´odborníkov“ v SVP

Tento výrok je zavádzajúci a nepravdivý. V SVP veľmi dobre vedia, že hrubo podcenili situáciu a je zle. Vytvárajú si alibi porovnávaním neporovnateľného. Takto účelovo klamú a zavádzajú verejnosť.  

 

Zámerne vo svojich vyjadreniach uvádzajú, že obdobná situácia bola na Domaši v jari, kde uviedli iba roky a nie dátumy. To je však neporovnateľný údaj. My predsa vieme, že výška vodnej hladiny na Domaši bola aj nižšie, ako je tomu dnes, ale vždy to bolo v zime, alebo na jar pred stopením snehu a nie po jeho roztopení.

 

Tu sa sneh stopil a voda v Domaši nestúpla. Mali by uviesť porovnateľný údaj, kedy bola 12. apríla za celú históriu Domaše výška vodnej hladiny nižšie, ako je tomu dnes. Vedia, že dnes je situácia najhoršia a preto účelovo zavádzajú verejnosť a hovoria o období jari, nie o konkrétnom dátume, t.j. o 12.4.

 

Vyjadrenie ´´odborníkov“ v SVP pre ´´neodbornú´´ verejnosť

Deficit zrážok v priebehu II. polroku 2018 spôsobil zníženie hladín vodných stavieb na celom území Slovenska, nevynímajúc VS Veľká Domaša.

 

Argument ´´neodbornej“ verejnosti proti tvrdeniu ´´odborníkov“ v SVP

Tento argument vodohospodárov vnímame ako priznanie, že o rizikovej situácii vedeli a nekonali. Mali štatistické údaje, hydrologické údaje o poklese spodných vôd, o suchu, o nedostatočných zásobách snehu a aj napriek tomu nezodpovedne vypustili Domašu na 47 % jej objemu pred ďalším letným a suchým obdobím.

 

Vyjadrenie ´´odborníkov“ v SVP pre ´´neodbornú´´ verejnosť

Dotok je v budúcom období možný z povrchových vôd v čase prívalových zrážok alebo postupným uvoľňovaním podzemných zásob..

 

Argument ´´neodbornej“ verejnosti proti tvrdeniu ´´odborníkov“ v SVP

Vodohospodári priznali, že situácia je kritická a spoliehajú sa už len na extrémy počasia a teda prívalové dažde, alebo povodne. Vyjadrenie o tom, že sa budú postupne uvoľňovať zásoby spodnej vody svedčí opäť o ich nekompetentnosti.

 

Pýtame sa, o akých zásobách spodnej vody hovoria? Veď už na jeseň 2018 boli zásoby spodnej vody na minimách, ľuďom sa strácala voda zo studní a dnes je situácia ešte horšia.  Na aké zásoby spodnej vody v SVP čakajú?

 

Vyjadrenie ´´odborníkov“ v SVP pre ´´neodbornú´´ verejnosť

Stav hladiny v nádrži na začiatku rekreačnej sezóny závisí od aktuálneho vývoja hydrologickej situácie v povodí nad VS.

 

Argument ´´neodbornej“ verejnosti proti tvrdeniu ´´odborníkov“ v SVP

Vodohospodári opäť účelovo klamú a zavádzajú verejnosť. Sucho je na celom Východnom Slovensku od jesene minulého roka. Ich vlastné vyjadrenia ich usvedčujú z toho, že o suchu vedeli a nekonali.


Situácia na iných vodných nádržiach na Východe je ale výrazne odlišná v porovnaní s Domašou a verejnosť sa oprávnene pýta, prečo?  Kto je za to zodpovedný? Pripravili sme prehľadné tabuľky, ktoré porovnávajú výšku vodnej hladiny vo vodných nádržiach na Východnom Slovensku k 12.4.2019.

 

Zdroj informácií v tabuľke: SVP š.p.

 

Všetky priehrady sú od seba vzdušnou čiarou vzdialené maximálne 45 kilometrov. Medzi priehradami nie sú kopce, ktoré by dokázali ovplyvniť počasie tak, aby nad daným územím boli iné poveternostné podmienky.  Ako je teda možné, že v okolí 45 kilometrov sú také výrzazné rozdiely? Prečo jedine na Domaši je extrém?

 

Tabuľky sú jasným dôkazom toho, že v SVP na Domaši niekto zanedbal svoje povinnosti a bude musieť za toto svoje nezodpovedné konanie niesť zodpovednosť.

 

 

Vyjadrenie ´´odborníkov“ v SVP pre ´´neodbornú´´ verejnosť

Taktiež by bolo dobré si položiť otázku, čo by bolo, keby tu VS Veľká Domaša nebola? Nebolo by tu poľnohospodárstvo, ani by sa nerozvíjal priemysel a už vôbec by tu nebola toľko prezentovaná rekreácia. Voda by z krajiny jednoducho odtiekla.

 

Argument ´´neodbornej“ verejnosti proti tvrdeniu ´´odborníkov“ v SVP

Súhlasíme s tvrdením SVP na 100 %, že bez Domaše by nebola rekreácia, priemysel ani poľnohospodárstvo. Áno, práve preto bola vodná nádrž postavená. Ale práve kvôli nezodpovednému konaniu ľudí v SVP, ktorí za to berú plat sme dnes v stave, ako keby tu Domaša vôbec nebola.

 

Keďže hazardovali s vodou, sme dnes v situácii, keď už nebudú mať za chvíľu z Domaše čo vypustiť. Sú to práve vodohospodári, čo ohrozili aj priemysel, aj rekreáciu a aj poľnohospodárstvo a vytvorili predpoklady pre ekologickú a sociálnu katastrofu v regióne. 

 

To všetko preto, lebo  nekontrolovateľne a nezodpovedne vypustili vodu do koryta tak, ako by tu Domaša vôbec nebola. Blíži sa čas, keď budú musieť svoje konanie pevziať zodpovednosť.

 

Vyjadrenie ´´odborníkov“ v SVP pre ´´neodbornú´´ verejnosť

Uvádzame, že celkový objem 280 vodných nádrží v správe SVP je takmer 2 mld m3 (1 927 266 202 m3) vody, čo predstavuje necelých 20% zadržateľnosti vody v krajine čím sme na chvoste EÚ.

 

Argument ´´neodbornej“ verejnosti proti tvrdeniu ´´odborníkov“ v SVP

Podľa SVP sme na chvoste EÚ, čo sa týka zadržanosti vody v krajine. S týmto ich výrokom súhlasíme na 100 %, len nerozumieme, čo tým chceli povedať, pretože práve oni sú tí, ktorí nezodpovedne vodu z krajiny vypustili. Aj preto budú musieť za svoje nezodpovedné konanie prevziať zodpovednosť, lebo aj vďaka nim je Slovensko na chvoste EÚ.

 

Link na vyjadrenie SVP k Domaši: www.facebook.com/svp.sk