Náučné okružné plavby po Domaši na výletnej lodi Bohemia denne z prístaviska Dobrá

Dnes je štvrtok 22. augusta 2019, meniny má Tichomír a zajtra Filip.

Do cyklopretekov Tour de Domaša ostáva 17 dní.

Za nedostatkom vody v Domaši je zrejme porušenie vyhlášky zo strany funkcionárov SVP


26.04.2019 | Ohrozený priemysel, cestovný ruch a škody pre štát aj podnikateľské subjekty. Všetko nasvedčuje tomu, že zodpovednosť za vzniknutú situáciu na Domaši nesú funkcionári SVP v Košiciach. Pozrite si fakty.

 

 

 

 

 

Ak ktorýkoľvek zamestnanec v súkromnej firme pochybí, musí za svoje konanie niesť zodpovednosť. Na Slovensku však máme zvláštny druh chránených zamestnancov, ktorí za svoje pochybenie a spôsobené škody nemusia niesť vôbec žiadnu zodpovednosť.

 

Nie, nejedná sa o členov žiadneho politbyra, na akých sme boli zvyknutí z dôb mibulých. Ide o funkcionárov štátneho podniku SVP. Voči verejnosti sa správajú arogantne, prezentujú sa ako neomylní, ale nevedia transparentne vysvetliť svoje kroky a konania. 

 

Ich včerajšia tlačová konferencia, ktorú zvolali do Prešove preto, aby nemuseli prísť na Domašu vysvetľovať krízu s vodou sa zmenila na frašku. Stále dookola opakovali tie isté frázy a výhovorky bez konkrétnych odpovedí. Videozáznam z tejto tlačovej konferencie prinesieme neskôr.


na obrázku verejnosť na tlačovej konferencii SVP pri kladení otázok

 

 

V SVP fungujú ako štát v štáte bez kontroly verejnosti a bez zodpovednosti. Dlhé roky im vychádzala ich výhovorka v zmysle ,,veď za všetko môže počasie“. Keď boli povodne, na vine bolo nebo. Keď je sucho, na vine je opäť nebo.

 

Tejto ich argumentácii sa dá uveriť až do momentu, ak nepoznáte fakty a skutočnú príčinu vzniku problému.  

 

Poďme k faktom

Ak si niekto myslí, že voda v Domaši dnes chýba kvôli elektrárni, priemyselným podnikom, alebo sa v Ondave riedia ekologické záťaže, nie je to vôbec pravda. Priemysel potrebuje na svoju činnosť vodu v objeme približne 1 m3/s, čo je nepatrné množstvo. Štátu poctivo platia za dodávky vody, živia mnohé rodiny v regióne a ich požiadavky na vodu sú oprávnené.

 

Netreba veriť konšpiráciám, pravda je oveľa jednoduchšia, ako by sa mohlo zdať. Naši právnici a podporovatelia podrobne analyzovali všetky možnosti, v čom môže byť dnes problém a výsledok je viac ako šokujúci.

 

Vodohospodári z SVP evidentne porušili platnú legislatívu

Každá vodná nádrž a teda aj Domaša má svoj manipulačný poriadok. Je to dokument, podľa ktorého sa riadi vypúšťanie vody z každej vodnej priehrady. Je to živý materiál, ktorý sa prispôsobuje hydrologickej situácii v regióne. Aspoň by sa mal prispôsobovať.

 

Aj tento dokument sa musí pripravovať podľa presne stanovených pravidiel, ktoré upravuje legislatíva.  Ministerstvo životného prostredia (MŽP) Vyhláškou č. 457/2005 Z.z. z 12.9.2005 ustanovilo podrobnosti o náležitostiach manipulačného poriadku vodnej stavby. Vzor manipulačného poriadku je stanovený v Prílohe Vyhlášky.

 

Čo hovorí súčasná Vyhláška o vzore manipulačného poriadku?

bod č. 4.1.

Návrh na zmenu manipulačného poriadku sa vypracúva neodkladne, bez ohľadu na stanovené termíny revízií, najmä pri týchto zmenách:

zmeny vo vodohospodárskej bilancii,

- zmeny východiskových hydrologických údajov, ktoré ovplyvňujú funkciu vodnej stavby a určené manipulácie s vodou,

 

Dôkaz vyhláška tu:  vyhláška 457/2005

 

Dôkaz príloha vyhlášky tu:  príloha vyhlášky - vzor man. poriadku

 

Súčasný Manipulačný poriadok pre vodnú stavbu Veľká Domaša pripravili zamestnanci SVP a bol pripravený presne podľa Vyhlášky MŽP. Na ich návrh ho schválil Okresný úrad v Prešove, v októbri 2015.

 

Sme v 21. storočí a je prinajmenšom čudné, že platný Manipulačný poriadok, ktorý spracovali pracovníci SVP sa riadi dátumami a nie počasím a hydrologickou situáciou.

 

Ako sme uviedli, práve preto, že tvora akéhokoľvek manipulačné poriadku vychádza z predpokladov je vo Vyhláške aj v samotnom platnom manipulačnom poriadku klauzula, ktorá vytvára poistku pre extrémy. Aj preto sa musí situácia stále vyhodnocovať a analyzovať. Ak nastanú zmeny, treba rýchlo konať a neodkladne podať návrh na zmenu. To sa však nestalo.

 

Čo hovorí súčasný platný Manipulačný poriadok VN Domaša? 

Strana č. 33, písmeno F Záverečné ustanovenie

Prevádzkovatelia sú povinní robiť rozbory manipulácii, najmä za povodní, v období mimoriadneho sucha, za mimoriadnych situácií, na základe ktorých navrhnú zmeny k odstráneniu nedostatkov tohto MP príslušnému orgánu štátnej vodnej správy.

 

Dôkaz tu:  aktuálny manipulačný poriadok Veľká Domaša 2015

 

Ako zamestnanci SVP zanedbali svoje povinnosti a porušili platnú legislatívu?

Disponovali presnými údajmi o extrémnom suchu, o znížených prietokoch v povodí Ondavy, o nedostatočných zásobách snehu, o nízkej hladine spodnej vody v regióne.

 

Toto všetko vedeli od jesene 2018. Aj napriek tomu nekonali tak, ako im to ukladá Vyhláška MŽP. Porušili dokonca aj nimi navrhnutý a platný Manipulačný poriadok. Hrubo pochybili, keď nepodali neodkladne návrh na jeho zmenu.

 

Jedným slovom sa naši vodohospodári od jesene 2018 nečinne prizerali na to, ako sa voda z nádrže stráca pred ich očami a nekonali. Z Domaše preukázateľne vypustili úplne zbytočne viac ako 33 miliónov kubíkov vody v porovnaní s tým, ak by s vodou reálne šetrili a konali zodpovedne. Dnes mohla byť výška vodnej hladiny v Domaši približne o 3 metre vyššie.

 

Takto sa hospodári s vodou? Výsledok nečinnosti zodpovedných osôb.

 

Aby bolo všetkým úplne jasné. Ak by pracovníci SVP dodržali Vyhlášku a včas navrhli zmeny, ktoré by s vodou šetrili už od jesene 2018 podobne, ako to robili v roku 2012, keď bola v nádrži podobná situácia, mohli použiť argument, snažili sme sa, ale viac sa robiť nedalo.

 

Nikto by im nič nevyčítal a uznali by sme ich argument v tom zmysle, že „na vine je nebo“. Dnes sme však v úplne inej situácii.

 

Aj napriek upozorneniam mnohých ľudí o rizikovom stave vodnej hladiny v Domaši tieto upozornenia od jesene ignorovali a považovali ich za nekompetentné.

 

Dôkaz: stanovisko SVP - Ing. Dobrotka k návrhu na zmenu man. poriadku

 

Dnes sme pred letom, ktoré býva bez zrážok a na toto kritické obdobie v Domaši nie sú žiadne zásoby vody.

 

V SVP svojou nečinnosťou a zanedbaním svojich povinností ohrozili plynulý chod priemyslu, zamestnanosť v regióne, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy, zlikvidovali cestovný ruch, ohrozili rybárov, narobili problémy prevádzkovateľom, podnikateľom aj rekreantom. Vytvorili predpoklady pre vznik ekologickej katastrofy.

 

V roku 2012 v SVP konali zodpovedne

Aby sme dokázali, že dnes funkcionári SVP konali nezodpovedne, porovnali sme ich dnešné správanie s ich správaním v podobnej situácii v roku 2012.

 

Vtedy vzniknutú kritickú situáciu podobnú tej súčasnej riešil osobne samotný vtedajší minister životného prostredia Peter Žiga. Prijali sa účinné opatrenia, ktoré zabezpečili naplnenie vodnej nádrže Domaša.

 

na obrázku prednosta OÚ ŽP  M.Benko a vtedajší minister ŽP P.Žiga

v roku 2013 pri kontrole výsledkov prijatých opatrení z roku 2012

 


Na pripomienku, ako konali v SVP v roku 2012?

Aby sa vyriešil deficit vody v nádrži z dôvodu sucha a poklesu zrážok, schválili sa operatívne a v súlade s vyhláškou MŽP dva Dodatky k vtedy platnému Manipulačnému poriadku VN Veľká Domaša. Dodatky riešili šetrenie vodou z nádrže takto:

 

Dodatok č. 1 znížil vypúšťanie vody z nádrže z pôvodných Qz = 4,9 m3/s  na Qz = 2,5 m3/s s platnosťou od 1.10.2012 do 30.4.2013.

 

Dodatok č. 2 znížil vypúšťanie vody z nádrže z pôvodných Qz = 4,9 m3/s  na Qz = 3,5 m3/s v čase do 30.6.2014.

 

Presne takto, ako v roku 2012 mali naši vodohospodári postupovať aj dnes, čo sa však nestalo, čím vznikli obrovské škody.

 

Prehľadné porovnanie štatistík hovorí za všetko

 

Tabuľka č. 1

 

Tabuľka č. 2

 

Tabuľka č. 3

 

Na základe porovnania údajov môžeme konštatovať, že ak by na jeseň 2018 zodpovední pracovníci v SVP postupovali tak, ako k problému s vodou pristúpili v roku 2012, bolo by dnes v Domaši približne o 33 miliónov kubíkov vody viac a nečelili by sme žiadnej krízovej situácii.

 

Bolo by dostatok vody pre priemysel aj cestovný ruch. Ich hrubé porušenie povinností uvrhlo región do skazy a za takéto nezodpovedné konanie musí byť vyvodená zodpovednosť voči konkrétnym osobám.

 

Treba uviesť, že SVP je veľký podnik. Pracuje v ňom množstvo skvelých, poctivých a zodpovedných ľudí. Nikto však nie je bez chýb a tak, ako každý v živote urobil niekedy chybu, robia chyby aj konkrétni ľudia v SVP.

 

Lenže oni svoje chyby zatĺkajú, skrývajú sa za hovorcu, hľadajú sa nezmyselné a ničím nepodložené alibi. Takto sa ale problém nevyriešii, ale iba prehlbuje nedôvera verejnosti v štátny podnik. Preto je veľmi dôležité, aby bola vyvodená zodpovednosť voči konkrétnym osobám za vzniknutý stav na Domaši.

 

Kto ponesie zodpovednosť?

Aktivisti, záujmové združenia, podnikatelia, samosprávy aj chatári v okolí Domaše pripravujú konkrétne kroky, ktoré povedú k tomu, aby boli pomenovaní zodpovední ľudia v SVP za súčasných stav. 

 

Bude sa požadovať vyvodenie osobnej personálnej zodpovednosti voči týmto osobám. O podrobnostiach a konkrétnych krokoch, ktoré budú nasledovať vás budeme podrobne informovať hneď, ako budeme mať bližšie informácie. 

 

 

Kto je zodpovedný?