Začala registrácia na Svätojánsky beh na Domaši Dobrej.

Dnes je streda 29. mája 2024, meniny má Vilma a zajtra Ferdinand.

Do začitaku prázdnin ostáva 33 dní.

Zastupiteľstvo PSK schválilo kľúčový projekt pre Domašu, nadväzujú na neho desiatky ďalších


12.12.2023 | Vodná nádrž Veľká Domaša sa od základov zmení a dostane sa na Európsku úroveň. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na svojom zasadnutí dňa 11.decembra 2023 schválilo kľúčový projekt pre Domašu, ktorý je súčasťou Integrovanej územnej stratégie, na ktorý majú nadväzovať ďalšie projekty v jednotlivých obciach.

 

 

Ide o projekt s názvom ,,Typizované prístaviská, domovské prístavisko a plávajúca promenáda pre vodnú nádrž Veľká Domaša".

 

Ucelenú komplexnú víziu rozvoja Domaše predstavila Obec Kvakovce ešte v roku 2015 po vzore Českej obce Lipno nad Vltavou pod názvom ,,Národné centrum vodných športov, oddychu a športovej histórie" Pozostáva z viacerých zámerov a aktivít na ktorých sa intenzívne počas ďalších rokov pracovalo.

 

Menili sa strategické dokumenty, ako Územný plán, Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja, realizovali jednoduché pozemkové úpravy, obec založila neziskovú organizáciu Domaša invest, ktorá pripravovala viaceré projektové dokumentácie, podpisovali sa memorandá o spolupráci, menil manipulačný poriadok a mnoho ďalších aktivít.

 

Následne sa hľadali peniaze na financovanie. Veľkou pomocou bol akčný plán, kde sa podarilo získať financie na prípravu viacerých projektov, ktoré sú dnes vďaka tomu kompletne pripravené. Súčasťou týchto pripravených projektov je aj súbor prístavísk. 

 

Cieľom je, aby sa na Domaši vybudovala základná turistická infraštruktúra, ktorá bude slúžiť dlhé roky verejnosti. Aj preto sa neziskovka Domaša invest dohodla so samosprávnym krajom, ktorý od nej prevezme bezodplatne kompletne pripravené projekty a investíciu na Domaši v dohľadnej dobe zrealizuje.

 

Následne budú jednotlivé prístaviská odovzdané do užívania jednotlivým obciam v okolí Domaše. Dohodlo sa, že v prípade potreby bude garantom prevádzky Obec Kvakovce, keďže tá prevádzkuje výletnú loď Bohemia.

 

Hlavný projekt integrovanej územnej stratégie: 

V jednotlivých strediskách budú umiestnené typizované prístaviská v počte 12 kusov, kde bude vedieť pristáť nie len výletná loď Bohemia, ale budú slúžiť aj pre jachting a ďalšie vodné športy.

 

Typizované prístaviská budú umiestnené v týchto lokalitách:

1. Pláž Zelená lagúna

2. Pláž Monika

3. Pláž Solaris - Poľany

4. Pláž Eva

5. Pláž pred Hotelom Zátoka

6. Autokemping Krym

7. Kostolík Nová Kelča

8. Pláž Nová Kelča

9. Pláž Valkov

10. Pláž Lila

11. Pláž Tíšava

12. Kostolík Trepec

 

Na obrázku:

mapa umiestnenia 12 typizovaných prístavísk a 1 domovského prístavu pre výletnú loď

 

 

 

Na obrázku:

výkres typizovaného prístaviska pre vodné športy a výletnú loď

 

 

Na obrázku:

vizualizácie typizovaného prístaviska pre vodné športy a výletnú loď

 

 

Domovské prístavisko pre výletnú loď

Pôjde o kompletne nové plávajúce zariadenie s prípojkami a všetkým, čo je nevyhnutné pre prevádzku lode. Nahradí sa tak starý pontón a bude to štandardizované s ostatnými prístaviskami. 

 

Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy

Bude umiestnená v zátoke na Dobrej, lebo len tá má ideálne podmienky na kotvenie lodí a plachetníc kvôli jej záveternej časti.

 

Pôjde o sústavu plávajúcich pontónov, ktoré budú spojené do logického celku a budú slúžiť na kotvenie športových plavidiel počas celej sezóny.

 

V rámci promenády bude vytvorené prístavisko pre 96 plavidiel, plus je tam vytvorený priestor pre vyväzovanie vodných bicyklov a malých člnov. Súčasťou majú byť aj verejné osvetlenie, úžitková voda, elektrické prípojky, komfortné vstupy do vody prostredníctvom rebríkov, ale aj lavičky na ostrovoch na sledovanie športových pretekov rôzneho druhu. 

 

Vytvorí sa priestor nie len pre kotvenie, ale tiež pre zdieľanie plavidiel a požičiavanie lodí tak, ako ho poznáme vo všetkých okolitých krajinách. Žiaľ, na Domaši na to doteraz neboli vytvorené podmienky, čo sa zásadne zmení. 

 

Na obrázku:

Vizualizácie plávajúcej promenády s prístavom pre vodné športy

 

 

 

 

 

Ďalšie projekty Integrovanej územnej stratégie jednotlivých obcí

Súčasťou Integrovanej územnej stratégie sú aj iné projekty, ktoré dopĺňajú hlavný projekt prístavísk a budú sa podieľať na komplexnom rozvoji cestovného ruchu.

 

Cieľom bolo vytvoriť z Domaše oblasť, kde bude vybudovaná komplexná základná turistická infraštruktúra so službami, aké sú v civilizovanej Európe dnes už štandardom. Súčasťou stratégie sú napríklad investície aj do hradov neďaleko Domaše, konkrétne Čičva, Brekov a Jasenov, alebo oprava Baziliky vo Vranove nad Topľou či oprava Hornozemplínkseho osvetového strediska. 

 

V obciach okolo Domaše sa budú realizovať nasledovné aktivity, ktoré sú súčasťou Integrovanej územnej stratégie:

 

Kompexná oprava kostolíka na Trepci

 

Komplexná oprava kostolíka na Novej Kelči

 

Nábrežná promenáda na Dobrej s múzeom športových hrdinov a športoviskami

 

Autokemping Poľany

 

Oddychová zóna pri Malej Domaši

 

Rozšírenie parkovacích pôch na Valkove

 

Zberné dvory v ôsmych obciach okolo Domaše s komunálnou technikou 

 

Úpravy verejných priestranstiev, výsadba kvetov a zelene

 

 

Hľadá sa model realizácie a financovania cez Integrovanú územnú stratégiu

 

Cyklochodník Kvakovce - Dobrá - Tíšava

 

 

V príprave sú nasledovné ďalšie projekty cez IUS: 

 

Kanalizácia a ČOV rekreačná oblasť Dobrá

 

Verejný vodovod Starina Dobrá s napojením obcí Petkovce, Michalok, Kvakovce

 

Kanalizácia a ČOV  rekreačné oblasti Monika a Eva

 

Cyklochodník priehradný múr - Monika - Eva - Hotel Zátoka

 

 

Predávate, alebo kupujete? Pridajte bezplatne svoj inzerát.

Pridaj inzerát