Odpustová slávnosť v kostolíku na Trepci v nedeľu, 30.6.2019

Dnes je nedeľa 16. júna 2019, meniny má Blanka a zajtra Adolf.

Do letných prázdnin ostáva 14 dní.

Čudné obchody s pozemkami aj v obci Holčíkovce


06.11.2018 | Aktualizované: Pred rokom sme verejnosť upozornili na čudný zámer obce Holčíkovce, ktorá chcela priamym predajom odpredať lukratívne pozemky v rekreačnej oblasti Domaša – Eva, neďaleko penziónu Solaris.

 

 

 

 

Jednalo sa o časť pozemku, na ktorom sa v minulosti konal obľúbený festival Domaša Fest. Článok a reportáž z pred roka nájdete tu: www.domasacity.sk/sk/uvod/clanok

  

Keby sme na kauzu vtedy neupozornili, obec Holčíkovce by prišla o poriadny balík peňazí. Je zrejmé, že v obci svoj zámer pred rokom prehodnotili a pozemok nepredali, no nevydržalo im to dlho.

 

Tento rok Holčíkovce opäť predávali najmenej transparentným spôsobom

Pozemok, ktoré zamýšľalo vedenie obce ako celok predať pred rokom bol zjavne rozdelený geometrickým plánom na menšie časti. Dnes už majú pozemky iných majiteľov. Obec Holčíkovce ich odpredala v lete tohto roka za cenu 40,- EUR za 1 m2.

 

Dôkaz uznesenie tu: Uznesenie zastupiteľstva č. 4/2018

 

Pozemky sa opäť predávali priamo, bez verejnej súťaže a vopred vybraným záujemcom.  Ako obec Holčíkovce vyberala nových vlastníkov sa zo zverejnených dokumentov obce nedozviete.  Zmluvy na webe zverejnené nie sú, aj keď je to zákonná povinnosť a takéto zmluvy by mali byť neúčinné.

 

Obec Holčíkovce na sovojom webe zverejňuje len informáciu o Zmluve a účastníkovi zmluvy, ale samotná zmluva a jej text zverejnená na obecnej stránke nie je.

 

Link na obcou zverejnené zmluvy, kde chýba súbor so zmluvou tu: www.rov.sk/detail

 

Čo hovorí zákon o zverejňovaní zmlúv?

Od 1. januára 2011 majú aj obce a mestá povinnosť zverejňovať zmluvy uzatvorené po tomto dátume, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami. Bez zverejnenia nebudú zmluvy účinné.

 

Návrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom vestníku môže podať aj druhá zmluvná strana, napríklad dodávateľ nejakej služby pre obec. Môže tak spraviť v prípade, ak nie je povinnou osobou, obcou, zmluva zverejnená do siedmich dní odo dňa uzatvorenia.

 

Naše odporúčanie: Každý vlastník pozemku, ktorý kupoval pozemok od obce by si mal sám vo vlastnom záujme overiť, či je jeho zmluva zverejnená, lebo mu to môže spôsobiť zbytočne problémy. Stačí pár klikov a viete zistiť, či je vaša zmluva zverejnená. Ak zverejnená nie je, mali by trvať na tom, aby ich zmluva bola obcou zverejnená čím skôr a keď obec nekoná, mali by konať samotní vlastníci.

 

Objavil sa inzerát na predaj

Zhrňme si to. Obec zmluvy o priamom odpredaji  pozemkov nemá zverejnené, zverejňuje len informácie o zmluve, nie samotnú zmluvu.

 

V novembri sa objavil inzerát, ktorý ponúka na odpredaj pozemok v rekreačnej oblasti Holčíkovce. Jedná sa o ten istý pozemok, ktorý obec Holčíkovce predala v lete. Majiteľ pozemku žiada za pozemok 55,- EUR za 1 m2, teda o 15,- EUR viac, ako predávala obec.

 

Inzerát nájdete tu: reality.bazar.sk/

 

Klikateľné foto inezrátu

 

 

Aby bolo jasné, týmto článkom nechceme povedať, že noví vlastníci pozemkov robia niečo nekalé a dokonca s tým nič nemajú. Pozemok kupovali od obce v dobrej viere, za pozemok riadne zaplatili  a to, že pozemok kúpili výhodne je ich šikovnosť.

 

Správali sa logicky a je ich výsostné právo s pozemkom naložiť tak, ako uznajú za vhodné a môžu ho pokojne kedykoľvek odpredať. To, že ich Zmluva nebola zverejnená nie je ich problém, je to problém obce. Mali by si uvedomiť, že  nezverejnenie zmluvy obcou môže urobiť problém práve im. Argumenty aj ustanovenia zákona sme uviedli vyššie.

 

My v článku poukazujeme na inú vec a to na to, prečo sa obec Holčíkovce správala nelogicky a nechcela za pozemok získať čím viac peňazí?

 

Ak by obec predávala pozemok v transparentnej verejnej obchodnej súťaži, mohla mať peniaze napríklad na opravu ciest, osvetlenia a lepšie služby pre dôchodcov. Keďže sa obec rozhodla pre najmenej transparentný predaj, rozdiel skončí u súkromníka, čo je šikovnosť súkromníka a hlúposť obce.

 

Prečo obec konala tak, ako konala, na to nech si odpovie každý sám.

 

Holčíkovce pripravujú opäť netransparentný priamy predaj parkoviska

V rekreačnej oblasti Domaša Monika sa zrejme pripravuje ďalší pozemkový kšeft s nádychom tunelovania obecného majetku. Starosta obce p. Michal Flešár predložil v septembri do obecného zastupiteľstva žiadosť, ktorú zastuptieľstvo zobralo na vedomie a ktorá sa týka odpredaja veľkého parkoviska priamo pri vstupe do rekreačnej oblasti.

 

Klikateľný obrázok mapy

 

 

Jedná sa o základnú turistickú infraštruktúru a iba hlupák sa zbavuje strategického majetku. Ak by oživili cestovný ruch, mohli by mať trvalý príjem z parkovného. Tak nebudú mať ani príjem z parkovného a ani parkovisko.

 

Pozemok má 3685 m2 a obec ho plánuje odpredať priamym predajom vranovskej spoločnosti J.P. Investment real s.r.o. 

 

Dôkaz uznesenie tu: Uznesenie obce Holčíkovce č. 7/2018

 

Je nemysliteľné, aby pozemok s asfaltovým povrchom mal menšiu hodnotu, ako je 40 tis. EUR a preto by sa nemal predávať formou priameho predaja.