Odpustová slávnosť v kostolíku na Trepci v nedeľu, 30.6.2019

Dnes je nedeľa 16. júna 2019, meniny má Blanka a zajtra Adolf.

Do letných prázdnin ostáva 14 dní.

Starostka obce Bžany spustila akciový výpredaj pozemkov na Valkove


29.10.2018 | Vedenie obce Bžany, ale aj poslanci obecného zastupiteľstva na sklonku svojho funkčného obdobia podľa dostupných informácií lietajú v poriadnom škandále. Starostka obce JUDr. Mária Kasičová podpísala postupne zmluvy na odpredaj pozemkov sama so sebou, so svojim rodinnými príslušníkmi ale aj s obecnými poslancami.

 

 

 

Výpredaj obecného majetku za podivných okolností prebiehal postupne od začiatku roka 2018. Iba samotná starostka a jej rodinní príslušníci získali celkovo sedem parciel. K tomu je potrebné prirátať aj pozemky pre poslancov, ktorí sú do tohto kšeftovania údajne zapletení tiež a boli to práve oni, ktorí odpredaj schválili nie len starostke, ale aj sebe samotným.

 

Na túto skutočnosť nás upozornili chatári z rekreačnej oblasti Domaša Valkov, ktorých pobúril rozhovor so starostkou obce p. Kasičovou uverejnený v novinách My Zemplín, kde starostka kritizovala miestne pomery, spoluprácu s podnikateľmi a chatármi. Aj preto sa vraj rozhodla nekandidovať. Link na rozhovor so starostkou nájdete tu: My zemplín.

 

Chatári z Valkova tvrdia, že starostka v uverejnenom článku účelovo zavádzala. Napríklad tvrdila, že dodnes nevidela zmluvu o úvere v obci, ktorú podpísal jej predchodca. To však podľa miestnych nie je pravda, lebo práve ona podpisovala dodatok k tejto zmluve a ten je zverejnený na webe.

 

Dodatok k zmluve o úvere: Dodatok č. 4 - Prima banka

 

Po nej potopa?

Starostka p. Mária Kasičová v rozhovore tvrdila, že pokladňu obce na rozdiel od svojho predchodcu nenecháva prázdnu. Vyzerá to však tak, že nie len pokladňa bude prázdna, ale obec prišla aj o lukratívne pozemky v rekreačnej oblasti za veľmi zvláštnych okolností.

 

Ako chatári zistili, počas roka prebiehal akciový výpredaj obecných pozemkov a medzi kupujúcimi nebol nikto iný, ako starostka, jej rodina a poslanci obce.  

 

Ľudia sú pobúrení a tvrdia, že obec na poslednú chvíľu k týmto novovytvoreným pozemkom, ktoré si lacno odpredali buduje aj novú cestu a všetko sa má diať z obecných peňazí.

 

Tvrdenie o ceste sa ale nedá vôbec overiť, lebo čuduj sa svete, obec Bžany vôbec nezverejňuje faktúry na svojej internetovej stránke obce od roku 2017 a tieto informácie tam budete hľadať márne.  Čo tají vedenie obce, ak nezverejňuje faktúry?

 

link na faktúry za rok 2017

 

link na faktúry za rok 2018

 

Starostka obce Bžany p. Mária Kasičová v nadchádzajúcich komunálnych voľbách už nekandiduje, výpredaj obecných pozemkov na Valkove na jej doterajšiu prácu vrhá zlé svetlo a vytvára tieň podozrenia, že sa s majetkom obce pod jej vedením kšeftovalo.

 

Je viac ako pravdepodobné, že všetky uskutočnené predaje budú neplatné pre zjavnú nezákonnosť celého procesu.

 

Čo sa udialo?

Podľa údajov uverejnených na webe obce Bžany boli všetky obecné pozemky, ktoré kupovala starostka obce, jej rodinní príslušníci a poslanci predané ako prípad hodný osobitného zreteľa a to v cene 5,- eur za jeden meter štvorcový.

 

Podľa zmlúv, zápisníc a uznesení v priebehu roka 2018 došlo k odpredaju viacerých novovytvorených pozemkov v rekreačnej oblasti Domaša Valkov.

 

Starostka obce p. Mária Kasičová postupne podpísala zmluvu sama so sebou, ale aj so svojimi rodinnými príslušníkmi (synmi a nevestou). Podpísala zmluvy aj s poslancami, ktorí tento predaj starostke, ale aj sebe odsúhlasili.  

 

Prehľadná situácia - klikateľný obrázok

 

Čo obec predávala a kto kupoval?  

Kúpna zmluva z 12. 6. 2018 v cene 5,- EUR za 1 m2:

Parcela KCN č. 245/251 – ostatná plocha o výmere 53 m2

Parcela KCN č. 245/252 – ostatná plocha o výmere 214 m2

Parcela KCN č. 245/253 – ostatná plocha o výmere 214 m2

 

Predávajúci:

Obec Bžany zastúpená: JUDr. Mária Kasičová – starostka obce

 

Kupujúci:

Bc. Michal Kasič a manželka JUDr. Mária Kasičová

 

Kúpna zmluva tu: KZ Bc. Kasič  12.6.2018

 

Pozemky sú pri vstupe do rekreačnej oblasti Domaša Valkov na mieste, kde podľa miestnych malo byť turistické informačné centrum. Prehľadná situácia viď klikateľný obrázok.  

 

 

 

Kúpna zmluva z 14. 3. 2018 v cene 5,- EUR za 1 m2:

Parcela KCN č. 117/89 – ostatná plocha o výmere 317 m2

 

Predávajúci:

Obec Bžany zastúpená: JUDr. Mária Kasičová – starostka obce

 

Kupujúci:

Ing. Ján Kasič

 

Kúpna zmluva tu:  KZ Ing. Ján Kasič  14.3.2018

 

Pozemok určený na výstavbu chaty. Kupujúci si zväčšoval pozemok o 317 m2, ktorý kúpil v roku 2015. Prehľadná situácia viď klikateľný obrázok.   

 

 

 

Kúpna zmluva z 20. 7. 2018 v cene 5,- EUR za 1 m2:

Parcela KCN č. 92/138 – ostatná plocha o výmere 272 m2

Parcela KCN č. 92/139 – ostatná plocha o výmere 272 m2

Parcela KCN č. 92/141 – ostatná plocha o výmere 307 m2

Parcela KCN č. 92/142 – ostatná plocha o výmere 307 m2

 

Predávajúci:

Obec Bžany zastúpená: JUDr. Mária Kasičová – starostka obce

 

Kupujúci:

Michal Kasič a manželka Erika Kasičová

 

Kúpna zmluva tu: KZ Michal Kasič 20.7.2018  

 

Pozemok určený na výstavbu chát v lukratívnej časti rekreačnej oblasti Domaša Valkov. Prehľadná situácia viď klikateľný obrázok.

 

 

 

V čom je problém?

Starostka aj poslanci sú v obrovskom konflikte záujmov. Konflikt záujmov upravuje ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcií. Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem . Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom. 

 

Obec Bžany pod vedením súčasnej starostky p. Márie Kasičovej postupovala vysoko neštandardne a podľa viacerých odborníkov aj nezákonne.

 

Ak by obec predala pozemky v transparentnej verejnej súťaži, mohla by získať viac peňazí na investície v obci aj na Valkove, alebo napríklad aj na zrušenie vstupného do rekreačnej oblasti, ktorého výber mnohí kritizujú.

 

Starostka aj poslanci pre svoj vlastný prípad použili ustanovenie zákona o majetku obcí, podľa ktorého starostka obce odpredala pozemky sama sebe aj svojim rodinným príslušníkom ako prípad hodný osobitného zreteľa.

 

Celý rad pochybení

Na internetovej stránke obce Bžany nie je vôbec zverejnený zámer na odpredaj týchto pozemkov a nie je ani zverejnené, čo je osobitným zreteľom v ich prípade.

 

Z katastrálnych máp je zrejmé, že sa v skoro všetkých prípadoch jednalo o samostatné novovytvorené stavebné parcely.

 

V prípade samotnej starostky išlo o pozemok, kde bolo podľa miestnych plánované turistické informačné centrum. Odpredajom daného pozemku obec poškodila samú seba nie len tým, že tam mala byť investícia obce, ale aj tým, že to obec predala lacno.

 

O akciový výpredajový tovar išlo evidentne vo všetkých prípadoch, kde ako kupujúci figuruje starostka, jej rodinní príslušníci alebo poslanci obce.

 

Čo bolo osobitným zreteľom pri tomto prevode pozemkov sa nedočítane ani v Zmluvách o prevode, ani v Zápisniciach zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ani v uzneseniach.

 

V uzneseniach sa nedočítate ani to, aké parcely boli na predaj schválené, aká mala byť ich výmera a za akú kúpnu cenu sa mali predávať. Aj preto je veľkou záhadou, ako starostka obce rozhodovala, ktorý pozemok sa odpredá, v akej výmere a ako prišla na sumu 5,- EUR za 1 m2. Takáto neprehľadná situácia vytvára veľký priestor pre korupčné správanie.

 

Uznesenia stiahnuté z webu obce ako dôkaz tu:

Uznesenie 1/2018

 

Uznesenie 2/2018

 

Uznesenie 3/2018

 

Uznesenie 4/2018

 

Zápisnice stiahnuté z webu obce ako dôkaz tu:

Zápisnica 1


Zápisnica 2


Zápisnica 3


Zápisnica 4 

 

Dvojaký meter

Na jednej strane starostka sebe, svojim rodinným príslušníkom a poslancom predávala pozemky za smiešne akciové ceny, pritom sa ide zjavne o stavebné parcely. 

 

Na strane druhej chatárom obec predávala pozemky k ich chatám, ktoré dlhé roky užívajú za podstatne viac peňazí.

 

Ako príklad uvádzame Kúpnu zmluvu zo dňa 3.8.2018, keď starostka obce odpredala vlastníčke chaty p. Daniele Rothovej pozemok k jej rekreačnej chate za cenu 10,- EUR za 1 m2. Takýchto príkladov je veľmi veľa a tento uvádzame ako náhodne vybraný prípad zo zmlúv uverejnených na webe.

 

Kúpna zmluva tu: KZ Rohtova  

 

Kým v prípade chatárov je osobitný zreteľ zjavný, keďže pozemky roky užívajú, v prípade starostky a poslancov osobitný zreteľ nájdete len veľmi ťažko.

 

Pochybil kataster?

Všetky tieto skutočnosti vytvárajú veľké pochybnosti o konaní starostky obce p. Márie Kasičovej a je veľkou záhadou, ako mohol Okresný úrad v Stropkove a jeho Katastrálny odbor povoliť vklad vlastníckeho práva bez toho, aby skúmal všetky skutočnosti, ktoré vyplývajú zo zákona o majetku obcí.