Odstávka elektriny Košická ulica 24.9. od 8:00 do 16:30 hod. Kompostéry pre chatárov na Dobrej aj v sobotu od 10:00 do 12:00. Kontakt: 0918 513 324

Dnes je pondelok 28. septembra 2020, meniny má Václav a zajtra Michal, Michaela.

Do Silvestra ostáva 95 dní.

SVP š.p. prenajal pozemok na luxusné chaty v cene 1,07 EUR za meter štvorcový


28.11.2019 | Iba pred nedávnom uzreli svetlo sveta zmluvy, podľa ktorých si štátny podnik SVP prenajíma pozemky v potokoch a riekach v cene aj za 5,9 EUR za jeden meter štvorcový ročne.

 

 

 

 

Podľa zmlúv uverejnených v Centrálnom registri zmlúv už podnik stihol na bezdôvodných obohateniach a kontroverzných prenájmoch vyplatiť stovky tisíc eur. V prevažnej miere ide stále o tie isté fyzické osoby a jednu súkromnú spoločnosť so sídlom v  Košiciach.

 

Na kauzu prenájmov sme upozornili tu: kauza SVP s prenájmom pozemkov

 

Čudná logika vodohospodárov

Štátny podnik vypláca nájomné za pozemok v potoku, alebo rieke, na ktorom sa nedá stavať, sumu vo výške aj 5,9 EUR ročne za meter štvorcový.

 

Logika hovorí, že pri stavebných pozemkoch, ktoré podnik sám prenajíma, bude požadovať podstatne viac peňazí, ako sám platí za pozemky v potoku. Čuduj sa svete, opačne táto logika nejako nefunguje.

 

Vedú štátni podnik hlupáci, alebo vedia veľmi dobre, čo robia a ich konanie je účelové? Na to nech si odpovie každý sám.

 

Pozemok pri vode na výstavbu luxusných chát

Po zverejnení kauzy ohľadom kontroverzných prenájmov pozemkov v potokoch nás na čudné obchody vedenia SVP upozornili ľudia z viacerých regiónov Slovenska, medzi inými aj zo  Zemplínskej Šíravy. 

 

V katastri obce Vinné vzniká zaujímavý developerský projekt pod názvom YACHT VILLAGE II. Ide o výstavbu deviatich luxusných chát, lodenice a reštaurácie.

 

Všetky luxusné rezidencie sa majú nachádzať priamo pri hladine vodnej nádrže. Časť stavieb je dokonca umiestnená na koloch vo vode.

 

Realitná kancelária ponúka na predaj 1 m2 nehnuteľnosti za 1622,- EUR plus DPH. Celková cena za jednu luxusnú chatu je v inzeráte vypočítaná na 146 tis. EUR plus DPH. Pozrite si linky na inzeráty s ponukou realitných kancelárií.

 

Link na inzerát tu: www.zoznamrealit.sk

 

Link na inzerát tu: www.novostavby.sk

 

 Pozrite si video, ako štátny podnik SVP dokáže urobiť ľudí šťastnými keď chce.

Dodávame, že len niektorých a asi iba vtedy, keď to chce vedenie podniku.

 

 

Luxusné chaty na pozemkoch štátu

Pozemok, na ktorom majú vyrásť luxusné chaty je vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku. Ten uzatvoril so súkromnou spoločnosťou naozaj úctyhodnú a exkluzívnu Nájomnú zmluvu.

 

Ročné nájomné je stanovené na neuveriteľných 1,07 EUR za 1 m2 ročne za pozemky pod stavbami. Doba nájmu je 20 rokov s možnosťou jeho ďalšieho predĺženia. Za chodníky medzi luxusnými chatami je nájomné ešte fantastickejšie, a to vo výške iba 10 centov za 1 m2 ročne.

 

Dôkaz nájomná zmluva tu: Nájomná zmluva 1142_2017 KE

 

Na obrázku katastrálna mapa s označením pozemku

 

Na obrázku vizualizácie luxusných chát z ponuky realitnej kancelárie

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie exkluzívne dojednania v zmluve

V štátnom podniku naozaj mysleli na všetko. Ako sme už uviedli, developer si prenajal pozemok na výstavbu deviatich luxusných chát, reštaurácie a lodenice. Objekty má v ponuke realitná kancelária, počíta sa teda s tým, že chaty budú mať iných – súkromných vlastníkov.

 

Aj preto dobrí ľudia v SVP vyšli nájomcovi maximálne v ústrety. V zmluve dopredu upravili aj prepočet nájomného formou dodatkov podľa kolaudácie jednotlivých stavieb. Predsa len, je lepšie, ak sú takéto veci upravené dopredu, lebo človek nikdy nevie. Čo ak pán riaditeľ, ktorý zmluvu podpísal nebude o nejaký čas vo funkcii?

 

Zmluvné strany sa dohodli, že ak budú chaty slúžiť na individuálnu rekreáciu, cena bude 1,07 EUR ročne za meter štvorcový.

 

Ak by náhodou mali objekty slúžiť na podnikanie, čo zrejme nebudú, lebo ich ponúkajú na individuálnu rekreáciu, výška nájomného sa má podľa zmluvy upraviť nasledovným spôsobom. 

 

V podniku zasadne Komisia pre posudzovanie nájmov pozemkov a rozhodne o výške nájmu. Na základe akých kritérií bude komisia rozhodovať, nevedno.

 

Nie, to nie je hlboký socializmus, ako by sa mohlo zdať. To len štátny podnik SVP rozhoduje o majetku všetkých daňových poplatníkov ako za čias bývalého režimu.

 

Rozpor s nájomnou zmluvou?

Realitná kancelária ponúka na predaj súkromné luxusné rezidencie. Zmluva o nájme ale hovorí, že predmet nájmu sa nesmie oplotiť a zamedziť sa prístup verejnosti k vode.

 

Ak vodohospodári vydali súhlas s realizáciou luxusných chát, konajú pravdepodobne v rozpore s nimi uzatvorenou Nájomnou zmluvou.

 

Zrejme nedopatrením ostalo v nájomnej zmluve ustanovenie, ktoré hovorí, že celý predmet nájmu ostane voľne prístupný. Ako môže byť predmet nájmu prístupný, keď tam budú luxusné chaty?

 

Článok III. ods. 6 Nájomnej zmluvy hovorí

Nájomca sa zaväzuje, že na predmete nájmu umožní prístup k vode pre verejnosť ako aj prenajímateľovi, t.z. že na predmete nájmu nebude zhotovovať oplotenia prípadne iné pevné zábrany. Nájomca sa zaväzuje, že na predmete nájmu umožní prístup k vode pre verejnosť ako aj správcovi pozemku a súčasne nebude na predmete nájmu zhotovovať žiadne oplotenia ani iné pevné zábrany.

 

Dôkaz nájomná zmluva tu: Nájomná zmluva 1142_2017 KE

 
 

Čo hovorí inzerát realitnej kancelárie?

Ponúkame na predaj novostavbu montovaného bungalovu na Zemplínskej Šírave, priamo pri vodnej ploche. Momentálne prebieha výstavba luxusnej súkromnej rezidencie Yacht Village 2, neďaleko už ukončenej a plne obsadenej rezidencie Yacht Village 1. Celá rezidencia bude uzavretá pre nežiadaných návštevníkov, uzavretá elektronickou bránou, chránená kamerovým systémom. 

 

Dôkaz link na inzerát tu: www.reality.sk/domy/

 

Klikateľné obrázky inzerátov pre prípad ich stiahnutia z webu

 

   

 

Ako štátny podnik prenajal svoj pozemok?

Treba uviesť, že súkromná spoločnosť, ktorá si prenajala výhodne pozemky od SVP sa správa logicky. Uzatvorili nájomnú zmluvu, pripravili projekt luxusných rezidencií a chcú ich predať podľa možnosti čo najdrahšie. Nie je na tom nič zlé.

 

Konanie funkcionárov SVP už logické nie je a všetci by sme si mali položiť nasledujúce otázky: Urobil SVP na pozemok v ich vlastníctve verejnú súťaž na prenájom, alebo rozhodli o prenájme priamo? Kto o tom rozhodol? Ako našli nájomcu? Na základe akých kritérií sa rozhodovali? Ako určili cenu?

 

Vodohospodári v krátkej dobe konali úplne opačne.

Cudzie pozemky v potokoch si SVP prenajíma od súkromníkov (ide prevažne tých istých šťastlivcov) v cene aj za 5,90 EUR ročne za 1 m2. Nehnuteľnosti si teda podnik prenajal nelogicky draho.

 

Vlastný pozemok na Zemplínskej Šírave SVP prenajal za účelom výstavby luxusných chát developerovi na obdobie 20 rokov v cene  za 1,07 EUR ročne za 1 m2, (chodník dokonca iba za 10 centov 1 m2). Vlastné pozemky podnik teda prenajal nelogicky a lacno. 

 

Prípad pre Generálnu prokuratúru a políciu? Posúďte vy.

V štátnom podniku funguje minimálne čudná obchodná politika. Ak ten istý podnik prenajíma developerovi vlastný pozemok určený na výstavbu luxusných chát za 1,07 EUR a zároveň si prenajíma pozemky v potokoch aj za 5,9 EUR, niečo nie je s kostolným poriadkom.

 

Aj tento pozemok v potoku na Duklianskej ulici v Prešove

si SVP š.p. prenajíma napríklad za 4,28 EUR ročne za 1 m2

 

 

Pre zmenu, tento exkluzívny pozemok na výstavbu luxusných rezidencií

prenajíma SVP súkromníkovi za 1,07 EUR ročne za 1 m2

 

Otáky, na ktoré nepoznáme odpoveď

Oprávnene sa môžeme pýtať, prečo je to tak? Prečo vodohospodári platia za pozemok v potoku o skoro 500 % viac, ako za pozemok, ktorý oni samy prenajímajú na výstavbu luxusných chát? Urobili transparentnú verejnú súťaž, alebo rozhodli priamo?Je to priestor pre korupciu, alebo nie je?

 

Na pripomienku malé porovnanie

Pripomeňme, že v rekreačnej oblasti Domaša Valkov vodohospodári zablokovali výstavbu cyklistického chodníka okrem iného aj z dôvodu, aby nedochádzalo ku kolíziám medzi kúpajúcimi sa a cyklistami.

 

Pre zmenu, na Zemplínskej Šírave lacno prenajmú pozemky na luxuxné chaty, stavby budú postavené aj vo vode, v rozpore so zmluvou sa majú pozemky podľa informácií od realitky oplotiť a zamedziť sa prístup verejnosti na predmet nájmu.

 

Nechávame bez komentára, názor nech si urobí každý sám.

 

 

 

 

 

Predávate, alebo kupujete? Pridajte bezplatne svoj inzerát.

Pridaj inzerát