Odstávka elektriny Veterásnka, Surfistická, Železničiarska, K lodenici, Mládežnícka v piatok, dňa 9. novembra v čase od 8:00 do 16:30 hod.

Dnes je utorok 27. októbera 2020, meniny má Sabína a zajtra Dobromila.

Do Silvestra ostáva 65 dní.

Vodohospodári v Košiciach rozbehli biznis, ktorý môže zlikvidovať celý štátny podnik


20.11.2019 | Štátny Slovenský vodohospodársky podnik (ďalej len SVP)  vyplatil  stovky tisíc eur okrem iného aj za to, že potoky, rieky a riečky sú na súrkomných pozemkoch. Konečná suma môže dosiahnuť milióny EUR a finančne zruinovať celý podnik.

 

 

 

Biznismodel, za aký by sa nemusel hanbiť ani Marián Kočner? Posúďte vy.

Úzka skupina vlastníkov pozemkov uzatvorila v posledných dvoch rokoch viaceré kontroverzné zmluvy s SVP na výplatu stoviek tisíc eur. Zaujímavé je, že vo väčšine prípadov sa jedná o identické osoby (konkrétne dve) alebo týmto osobám podriadenú firmu so sídlom v Košiciach.

 

Podľa výpisov z listov vlastníctva tieto dve fyzické osoby a nimi riadená súkromná spoločnosť v krátkom časovom úsekuzískali do svojho vlastníctva množstvo pozemkov, cez ktoré tečú potoky – jarky.

 

Vyzerá to tak, že tieto osoby sa sústreďovali na skupovanie pozemkov práve v potokoch na rôznych miestach Východného Slovenska od Prešova až po Poprad.

 

Pozemky s ťarchou sa vykupujú ľahko

Vykupovanie pozemkov, cez ktoré tečú potoky nemusí byť vôbec zložité. Ľudia sa radi zbavujú niečoho, z čoho nemajú žiadny úžitok. Ak sa objaví niekto, čo im za dovtedy bezvýznamný pozemok zaplatí, sú radi a vo väčšine prípadov takýto pozemok predajú.

 

Načo by im aj bol? Nakoniec, nech každý posúdi sám, či by predal pozemok, cez ktorý tešie potok, na ktorom nemôže nič robiť a nemá z neho žiadny úžitok.

 

Bezvýznamný pozemok len na prvý pohľad

Kúpili by ste pozemok, cez ktorý tečie rieka či potok? Ak nie ste fanatikom zaťaženým na faunu a flóru, asi by vás nenapadlo kúpiť si takýto bezvýznamný pozemok.

 

Na jednej strane preto, lebo takáto parcela nemá skoro žiadnu hodnotu. Na strane druhej, je ťažko využiteľná a navyše aj s ťarchou.

 

Rozbehli absurdný biznis s bezdôvodným obohatením

Ako sme uviedli, obe fyzické osoby a ním podriadená firma najprv získali do svojho vlastníctva množstvo pozemkov. Následne bola podaná žaloba na SVP na Okresnom súde v Prešove za to, že sa na ich úkor bezdôvodne obohatil a to tak, že užíva ich pozemky, cez ktoré tečú rieky či potoky, ktoré spravuje práve SVP.

 

Existuje aj Znalecký posudok. Sumy bedôvodných obohatení sa vo väčšine prípadov hýbali približne od 4,17 – 5,9 EUR za 1 m2 pozemku ročne.

 

Ako dospeli k takej cene?

Na ilustráciu, bežné poľnohospodárske družstvo, ktoré hospodári na súkromných pozemkoch, z ktorých má benefit v podobe dopestovaných poľnohospodárskych plodín, vypláca vlastníkom nájom vo výške  približne 50,- EUR za jeden hektár ročne, čo je 0,0005 (pol centa) za 1 m2.

 

Štátny podnik SVP sa dohodol mimosúdne so žalobcami a za užívanie pozemkov vypláca približne tisícnásobok toho, čo platí bežné poľnohospodárske družstvo obyčajným ľuďom.

 

SVP platí prevažne za pôdu, cez ktorú tečie potok, nedá sa na nej hospodáriť a štátny podnik nemá z tejto pôdy skoro žiadny benefit. Je preto otázne, na čom sa vlastne štátny podnik obohatil vo výške, ktorú uznal žalobcom a ako k takej sume dospel znalec  v odbore.


SVP sa dohodol pomerne rýchlo a mimosúdne

Čuduj sa svete, vedenie SVP sa so žalobcami dohodlo mimosúdne. Záhadne pristúpili na obrovské sumy a žalobcovia následne žalobu na SVP stiahli. Súd teda žalobcom pravdepodobne vrátil aj časť poplatku, ktorý za žalobu voči SVP zaplatili.

 

Rozhodnutie Okresného súdu v Prešove tu: Uznesenie súdu 15c 28 2017

 

Najprv SVP začal vyplácať bezdôvodné obohatenia

V SVP začali ako na bežiacom páse uzatvárať mimosúdne dohody. Obrazne povedané, otvorili podnikový trezor a vyplatili stovky tisíc eur na bezdôvodnom obohatení a to aj za na prvý pohľad bezvýznamné a nezmyselné parcely, cez ktoré tečú potoky už tisíce rokov. To všetko vyplatili žalobcom dokonca spätne aj za niekoľko rokov.

 

ilustračný obrázok - podnikový trezor sa otvoril

 

Prehľadná tabuľka, koľko SVP už zatiaľ zaplatil na bezdôvodnom obohatení

dvom vlastníkom a jednej firme, ktorú ovládajú tí istí dvaja vlastníci

 

Pozri zverejnené zmluvy v centrálnom registri zmlúv:

Zmluva č. 67 2018 KE

Zmluva č. 168 2018 KE

Zmluva č. 511 2018 KE

Zmluva č. 642 2019 KE

Zmluva č. 645 2019 KE

Zmluva č. 649 2019 KE

Zmluva č. 658 2019 KE

Zmluva č. 665 2019 KE

Zmluva č. 666 2019 KE

 

Posúďte netranne vy, či sa jedná o seriózny biznis

Vybrali sme na ilustráciu niektoré pozemky, ktoré majú podľa SVP a nimi uzatvorených zmlúv doslova hodnotu zlata. Sú ľahko nájditeľné aj cez google earth a sú dobre viditeľné z cesty. Posúďte nestranne vy, či sa jedná o seriózny biznis.

 

Prešov - Duklianska ulica pri moste – rieka Sekčov

za predajňou automobilov Opel

 

Prešov – ulica Pod Táborom – rieka Sekčov

 neďaleko predajne automobilov KIA


Prešov – ulica Košická – rieka Sekčov

 v susedstve bývalých Solivarov


 

Prešov – za kúpaliskom Delňa – potok Delňa

 medzi kúpaliskom a areálom súkromnej firmy

 

 Klikateľné obrázky:

   

 

 

Vyplatili obohatenie, začali uzatvárať nájomné zmluvy

Ak ste si mysleli, že vyplatením bezdôvodného obohatenia tento absurdný biznis skončil, ste na veľkom omyle.

 

Vedenie SVP v Košiciach začalo uzatvárať nájomné zmluvy aj na tie isté pozemky, za ktoré vyplatili stovky tisíc EUR na bezdôvodnom obohatení.

 

Nové zmluvy sú uzatvárané na obdobie piatich rokov s pravidelným vyplácaním ročného nájomného pre majiteľov pozemkov, cez ktoré tečú rieky, riečky a potoky. Nájomné je opäť vo výške v niektorých prípadoch okolo 5,- EUR za 1 m2, podotýkame  aj za také pozemky, cez ktoré tiekli rieky a potoky od nepamäti už tisíce rokov.

 

Prehľadná tabuľka doposiaľ uzatvorených nájomných zmlúv

 

 

Pozri zmluvy zverejnené v centrálnom registri zmlúv:

Zmluva č. 643 2019 KE

Zmluva č. 648 2019 KE

Zmluva č. 650 2019 KE

 

Doživotná renta pre vlastníkov pozemkov? 

Vyzerá to tak, že k bezstarostnému životu nemusíte chodiť každý deň do práce, nemusíte podnikať, zháňať zákazky a ani sa obracať. Stačí,  ak patríte medzi šťastlivcov a vlastníte pozemok, cez ktorý preteká rieka či potok. Ak takýto pozemok nemáte, je na zvážení každého jednoltivca, či si takýto pozemok nekúpite ako vhodnu investíciu.

 

ilustračný pozemok - ak máte pozemok s jarkom, môžete byť za vodou

 

Štátny podnik vám možno najprv vyplatí spätne bezdôvodné obohatenie za niekoľko rokov aj bez súdu. Následne s vami možno, keď budete mať šťastie uzatvorí nájomnú zmluvu a keď máte dostatočnú výmeru, vy aj vaša rodina môžete získať doživotnú rentu v podobe slušného nájomného.

 

Pripomína to kauzu platinových sitiek, len naopak

V kauze platinových sitiek išlo o to, že znalec vo svojom znaleckom posudku podcenil sitká, ktoré štát následne predal pod cenu. Neskôr sa ukázalo, že znalecký posudok bol zlý. 

 

V prípade pozemkov, cez ktoré tečú rieky a potoky to vyzerá na opačný model. Znalecké posudky vyčíslili bezdôvodné obohatenie v zaujímavej výške a na základe nich začal SVP vyplácať stovky tisíc EUR na bezdôvodnom obohatení a nekôr aj na nájomnom.

 

SVP sa dohodol mimosúdne a neprimerane rýchlo. Nemuselo, ale čo ak to mohlo byť aj tak, že najprv sa podala žaloba na SVP, aby mohol vzniknúť priestor na mimosúdnu dohodu? Práve táto dohoda otvorila priestor obrovskému biznisu, ktorý odčerpáva peniaze zo štátneho podniku v stovkách tisíc eur a to môže byť len začiatok.

 

Hrozí zruinovanie celého štátneho podniku? Posúďte vy.

Ak pripustíme, že biznis model, ktorý sa naplno rozbehol v Odštepnom závode SVP v Košiciach pod vedením riadtieľa p. Romana Ivanča je správny, štátny podnik si vyrobil obrovský problém. Prečo?

 

Každý, kto pred nedávnom predal pozemok SVP, môže na základe nimi schváleného  biznis modelu žiadať o vyplatenie bezdôvodného obohatenia aj spätne, je to na posúdení právnikov. To však nie je všetko.

 

Každý, kto odpredal štátnemu podniku pozemok, mal by sa nad sebou zamyslieť, či náhodou nepochybil. Prečo? Lebo tí, čo pozemok nepredali, získali nájomné zmluvy a s nimi pravdepodobne aj doživotnú rentu, ktorú im bude ročne vyplácať SVP. Zabezpečili tak seba a aj svoje rodiny na veľmi dlhé obdobie.

 

Aj takto prázdno môže onedlho vyzerať pokladňa v štátnom podniku

 

Každý občan v SR by si mal skontrolovať svoje listy vlastníctva, či náhodou nevlastní pozemok, cez ktorý tečie rieka či potok. Ak budú postupovať podľa modelu, ktorý schválili v SVP, môžu zabezpečiť svoju rodinu na veľmi dlhé obdobie.

 

Ak by každý vlastník pozemku, cez ktorý tečie rieka a potok začal požadovať vyplatenie bezdôvodného obohatenia a následne uzatváranie nájomných zmlúv, nehrozilo by zruinovanie štátneho podnku? Každý nech si na to odpovie sám.

 

Kto je za to zodpovedný?

Tri zmluvy na vyplatenie bezdôvodného obohatenia podpísal samotný generálny riaditeľ SVP p. Stanislav Gáborík. Ďalšie zmluvy už podpisoval riaditeľ z odštepného závodu SVP v Košiciach p. Roman Ivančo. Je potrebné uviesť, že všetky pozemky, ktoré sa týkajú vyplácania bezdôvodného obohatenia aj nájmov spadajú do pôsobnosti Košického závodu.

 

Snaha vlastníkov je oprávnená a legitímna. Asi každý, čo vlastní pozemok ho chce predať alebo prenajať čo najvýhodnejšie. Otázne je, či je správanie sa ľudí v štátnom podniku zodpovedné.

 

Konali títo ľudia vo verejnom záujme, alebo v záujme niekoho iného? Bol by takýto biznis model možný, ak by sa funkcionári SVP správali zodpovedne a hájili záujem podniku a štátu? Na to nech si odpovie každý sám.

 

Čo na to ministerstvo?

Slovenský vodohospodársky podnik patrí do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia. To by malo k danej situácii zaujať jasné stanovisko. Je potrebnéverejnosti vysvetliť okolnosti s vyplácaním bezdôvodného obohatenia. Tiež je dôležité vysvetliť vyplácanie pomerne vysokých nájmov za pozemky, cez ktoré tečú rieky a potoky. Majú však neľahkú situáciu.

 

Prvou možnosťou je, že priznajú pochybenia ľudí v SVP a vyvodia voči ním bezodkladne zodpovednosť. Otázkou bude, čo sa stane s už uzatvorenými zmluvami, ktorými sa vytvoril veľký precedens do budúcnosti.

 

Druhou možnosťou je, že uzatvorené zmluvy vysvetlia verejnosti s tým, že je všetko v poriadku. Ak je ale naozaj všetko v poriadku, môžu spustiť lavínu žiadostí od ľudí, miest a obcí. Prečo? Lebo všetci ti, ktorí SVP predali svoj pozemok, alebo ho predať plánujú, sa môžu začať dožadovať vyplatenia bezdôvodoného obohatenia a uzatvárania lukratívnych nájomných zmlúv podobne, ako to SVP už niekoľko krát urobil.

 

Predávate, alebo kupujete? Pridajte bezplatne svoj inzerát.

Pridaj inzerát