Teplota vody: 24 C, Open air omša každú nedeľu o 11:00 hod. v prístave na Dobrej, Kompostéry pre chatárov na Dobrej aj v sobotu od 10:00 do 12:00. Kontakt: 0918 513 324

Dnes je streda 5. augusta 2020, meniny má Hortenzia a zajtra Jozefína.

Do zrazu veteránov ostáva 10 dní.

Vodohospodári zablokovali výstavbu cyklistického chodníka na Domaši - Valkove


06.10.2019 | Hlavný dôvod: v snahe predísť kolízii rekreantov na verejnej pláži, ktorú počas letnej turistickej sezóny obec využíva na prevádzkovanie prírodného kúpaliska. V SVP tak uprednostnili latríny a čierne stavby pred verejnoprospešnou stavbou pre ľudí.

 

 

 

 

 

 

 

Nie, nejedná sa o vtip ale o skutočné správanie sa funkcionárov v štátnom podniku SVP. Všetky obce z okolia Domaše listom požiadali ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa, aby odvolal vedenie SVP z Košíc, lebo situácia v tomto podniku už zašla priďaleko.

 

Hlavným dôvodom, prečo obce žiadajú odvolať vedenie  bolo a je nezodpovedné hospodárenie s vodou v Domaši, ale problémov je omnoho viac. Starostovia uvádzajú, že ľudia z SVP blokujú rozvoj regiónu. Upozorňujú na to, že môže ísť zo strany ľudí v podniku aj o úmysel škodiť práve kvôli tomu, že obce verejne upozornili na problémy s vodou v Domaši a kritizovali funkcionárov SVP.

 

Koho žiadajú obce odvolať z funkcie v SVP?

Obce žiadajú, aby minister odvolal z funkcie riaditeľa SVP OZ Košice p. Romana Ivanča a technicko-prevádzkového námestníka p. Stanislava Dobrotku. Títo dvaja funkcionári nesú hlavnú mieru zodpovednosti sa stav vody v Domaši, ale zodpovedajú aj za blokovanie rozvoja regiónu zo strany SVP.

 

Riaditeľa Romana Ivanča podľa našich informácií z vnútra podniku nominoval do funkcie riaditeľa poslanec  NR SR za Most Híd Elemér Jakab.

 

Členovia Združenia chatárov a rekreantov Domaše posledný polrok analyzovali všetky zmluvy, stanoviská, je k dispozícii fotodokumentácia z prenajatých pozemkov a mnohé iné dôkazy ktoré poukážu na to, ako v skutočnosti funguje manažment štátneho podniku v Košiciach. 

 

Verejnosť si tak bude môcť vytvoriť vlastný názor na to, čo sa deje a či zo strany funkcionárov SVP ide o úmysel, alebo iba o nekompetentnosť. Aj úmysel, aj nekompetentnosť by v normálnej krajine boli dôvodom pre ich okamžité odvolanie z funkcií. Vráťme sa ale k zablokovaniu Cyklistického chodníka na Valkove.

 

Ako SVP zablokoval výstavbu cyklochodníka na Domaši - Valkove

Obec Bžany pod vedením starostu obce p. Ladislava Vrábľa prišla s myšlienkou vybudovania cyklistického chodníka, ktorý by mal byť postavený na pozemkoch štátu od pláže na Tíšave po starý Valkovský prístav.

 

Nápad postaviť na Valkove cyklochodník nadchla mnohých  ľudí a rozhodli sa na zámere vo svojom voľnom čase pracovať a pomôcť tak starostovi. Obec Bžany dala zamerať celú trasu geodetovi, miestny chatár a architekt p. Radoslav Gonos, vo svojom voľnom čase nakreslil štúdiu cyklistického chodníka bez nároku na odmenu.

 

Obec požiadala SVP š.p. o prenájom pozemkov za účelom výstavby chodníka so žiadosťou o urýchlenie celého procesu, keďže mali záujem prezentovať zámer vláde SR, ktorá kvôli Akčnému plánu zasadala v Stropkove.

 

Vizualizácia tu:

 

    

 

 

Valkov cyklochodník č. 1


Valkov cyklochodník č. 2

 

 

Aký bol prístup ľudí v SVP z Košíc?

Ak by ste si mysleli, že v SVP sa nadchli myšlienkou tiež, ste na omyle. O urýchlení procesu nemôže byť ani reči, skôr naopak, všetko naťahovali a nakoniec zablokovali. Poďme ale postupne.

 

Vodohospodári v tichosti v marci 2019 zvolali Komisiu na prenájom pozemkov. Na zasadnutie komisie nepozvali starostu obce Bžany p. Vrábľa a rozhodli si v tajtnosti po svojom. S cyklochodníkom okrem iného nesúhlasili preto, lebo vraj bude dochádzať ku kolízii medzi cyklistami a kúpajúcimi sa.  Nie vážení, to nie je fikcia, to je naozaj oficiálne stanovisko ľudí z SVP.

 

Zo zápisnice 45. komisie SVP na prenájom pozemkov vyberáme

 

Obec Bžany požiadala o prenájom pozemkov v k.ú. Valkov na obdobie minimálne 15 rokov vo výške 1,- EURO ročne za účelom vybudovania cyklistického chodníka, chodníka pre peších, parkoviska, priľahlých športovísk ako aj verejných priestranstiev za účelom ich kosenia. 

 

Komisia nesúhlasí s prenájmom požadovaných parciel v danom rozsahu, z dôvodu rešpektovania jestvujúcich nájomných vzťahov v danej lokalite a v snahe predísť kolízii rekreantov na verejnej pláži, ktorú počas letnej turistickej sezóny obec využíva na prevádzkovanie prírodného kúpaliska. 

 

Dôkaz: Zápisnica zo zasadnutia komisie č. 1/2019

 

Dôkaz:  Stanovisko SVP k žiadosti obce Bžany zo dňa 29.4.2019

 
 

Obce sa snažili o účasť v komisii

Starosta obce Bžany p. Vrábeľ uviedol, že správanie sa funkcionárov SVP je nelogické. Nikto sa nás na nič nepýtal, nikto nás nikde nepozval, jednoducho rozhodli o našej žiadosti bez nás. Obec chcela okrem ckylochodníka do prenájmu aj okolité pozemky, aby ich mohla udržiavať a kosiť.

 

Na týchto pozemkoch sú dnes aj čierne stavby a latríny a všetko s ich vedomím. Vyzerá to tak, že fukcionárom SVP  latríny a ani čierne stavby nevadia, ale cyklochodník, ktorý by slúžil všetkým ľuďom, rodinám s deťmi, dôchodcom na prechádzky, to im vadí. Čo si mám o tom myslieť, alebo čo by ste si o takom správaní mysleli vy, dodáva starosta na záver.

 

Jeho slová potvrdzuje aj starosta Kvakoviec p. Kapraľ a k veci uviedol, že keď videl, ako rozhodli v SVP o žiadosti obce Bžany, požiadal generálneho riaditeľ SVP p. Gáboríka, aby boli všetky obce prizývané na zasadnutie komisie, ktorá rozhoduje o prenájmoch pozemkov v okolí Domaše.

 

Výsledkom mojej žiadosti nebolo stransparentnenie celého procesu, ale zrušenie komisie. Chápete tomu? Radšej zrušili komisiu, len aby nemuseli prizývať obce na jej zasadnutie. Len aby sme im do ničoho nevideli. To je na smiech. Dokonca napísali v liste, že je to kvôli nášmu správaniu. Ja to medzi riadkami čítam tak, že sme otvorene povedali, čo si myslíme o vode v Domaši, kritizovali sme nekomeptentných ľudí v ich podniku, tak sa nám rozhodli škodiť a pomstiť sa. Neviem si ináč vysvetliť, prečo by obce nemali vedieť, komu a za akých podmienok prenajímajú pozemky,  dodal starosta na záver.

 

Starosta Kvakoviec predložil aj odpoveď, ktorá mu prišla od generálneho riaditeľa. Skutočne sa tam v závere píše, že obce by mali mať k SVP korektnejší prístup, čo sa dá chápať aj tak, že pokiaľ obce nebudú ticho, dovtedy im budú robiť prekážky.

 

Dôkaz tu: Odpoveď generálneho riaditeľa SVP obci Kvakovce

 

Po intervencii došlo k dohode

V súvislosti so zablokovaním cyklistického chodníka zo strany SVP bolo napísaných niekoľko sťažností. V júni sa v rekreačnej oblasti Valkov za účelom riešenia cyklochodníka uskutočnila porada, kde boli prítomní zástupcovia SVP, projektant, starostovia z obce Bžany a Kvakovce, pracovníci Okresného úradu životného prostredia. Na tomto stretnutí došlo k dohode a na základe tejto dohody vydal stavebný úrad v Lomnom Územné rozhodnutie na Cyklistický chodník na Valkove.

 

Dôkaz: Územné rozhodnutie cyklochodník Vlakov

 

SVP zablokovolo vydanie Územného rozhodnutia na cyklochodník

Po vydaní Územného rozhodnutia sa objavilo svetlo na konci tunela a rekreačná oblasť Valkov aj ľudia z okolia boli o krok bližšie k skvalitneniu a skultúrneniu celej rekreačnej oblasti a k rozvoju športu. Obec Bžany s rozpočtom ani nie 60 tis. EUR z posledných peňazí zaplatila meračské práce, projektant vo svojom voľnom čase nakreslil projekt, stavebný úrad vydal územné rozhodnutie.

 

Riaditeľ SVP OZ Košice p. Roman Ivančo sa rozhodol tento zámer zablokovať a poškodil tak všetkých ľudí v regióne. Okrem iného bolo medzi rečou starostovi obce Bžany p. Vrábľovi naznačené, aby sa zastavil v Košiciach "porozprávať a dohodnúť sa".

 

Dôkaz : Odvolanie riaditeľa SVP proti Územnému rozhodnutiu

 

Úmysel funkcionára, alebo štandardný prístup SVP?

Funkcionári SVP v Košiciach sa zrejme rozhodli škodiť a preto ich stanoviská vyzerajú tak, ako vyzerajú. Blokujú každý rozumný zámer na Domaši, budeme o nich ešte písať, časovo naťahujú vyjadrenia a robia mnohé iné prekážky.

 

Pozreli sme sa preto, ako v SVP pri stavbe cyklochodníkov postupovali v iných prípadoch. Napríklad mesto Vráble dostalo bez problémov nájomnú zmluvu, kde zároveň udelili pre mesto súhlas na výstavbu cyklochodníka a to všetko za 1,- EURO. Dokonca im postačuje, aby mesto po realizácii stavby doložilo porealizačné zameranie a budúca trasa stavby je ako príloha v zmluve jednoducho vyznačená.  

 

Dôkaz:

Zmluva SVP - mesto Vráble - cyklochodník

Zmluva SVP - mesto Vráble - cyklochodník - príloha

 

Čo bude s cyklochodníkom ďalej?

Na otázku, čo bude s cyklochodníkom ďalej starosta obce Bžany p. Vrabeľ hovorí, Som z celej situácie maximálne znechutený. Ľudia robia doslova zadarmo, aby sa niečo normálne pre ľudí postavilo, a naráža len na neochotu a intrigy pri štátnych úradníkoch v SVP.  Takéto správanie berie energiu všetkým, niekedy sa až hanbím pred projektantom a nebudem robiť zo seba blázna a ani sa nikomu doprosovať. Tu už musí zasiahnuť vyššia moc. Ak nechcú v SVP cyklochodník, tak dobre, ale budeme všetkým ukazovať latríny ako vizitku ľudí z SVP, odpovedá nahnevane na záver.

 

Pripravujeme

Urobte si nestranný názor Vy na správanie sa funkcionárov SVP z Košíc. Združenie chatárov a rekreatnov Domaše bude postupne zverejňovať dokumenty, podľa ktorých verejnosť aj samotný minister uvidia, ako to funguje v štátnom podniku SVP a vyhodnotia si, či existujú dôvody a odvolanie týchto ľudí z ich funkcií.

 

Predávate, alebo kupujete? Pridajte bezplatne svoj inzerát.

Pridaj inzerát